News

News

Friday
September, 29

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လူင်းသူႇၸႂ်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1)ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး /တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း သူႇၸႂ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸေႈတွၼ်ႈလႃသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထတ်းသၢင်ပႃး ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ(22.1.2023)ၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်း တႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1)/ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁွင်ႈၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း/ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉ/ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁႅင်းၵူၼ်း(60)ပၢႆ လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(ဝၢၼ်ႈႁႆး) လူင်းၵႂႃႇသူႇၸႂ်း၊ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇသူႇၸႂ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ထတ်းတူၺ်းလွင်ႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ယုပ်ႈယွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပေႃႈမႄႈ ‌ၵူၼ်းမိူင်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇ သွမ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ဢွႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇ ပိူင်ႈၵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ဢၼ်လႂ်တိူဝ်း မီးၼမ်ႉ တွၼ်းၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းၽုၵ်ႇၵူၼ်းသွမ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Credit

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ်ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃသေ လွင်ႈငၢႆႈ/ယၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႉဢွၵ်ႇၶၢႆ ဢိၵ်ႇပႃး လွၵ်းၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆ သၢၼ်ထူဝ်ႇ သၢၼ်ငႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ထတ်းသၢင်ပႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇဢွႆႈၼႆႉ ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈ၊ ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသမ်ႉ တိူဝ်းမီးၼမ်ႉတွၼ်းလိူဝ်လႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁိမ်းႁွမ်းတူင်ႇတၢင်ႇ မိူင်းယႆ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵေးသီး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈ ပေႃႈ‌မႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပေႃးပူၼ်ႉပၼ်ႁႃလွင်ႈၵပ်ႉ ၵိၼ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းၶၢဝ်းမိူင်းၶႄႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆ ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵုၼ်ႇဢွႆႈ တၢင်း ၼွင်ၶဵဝ်ၵျွၵ်ႉမႄး၊ တၢင်းမူႇၸေႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ သႅၼ်ဝီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးလႆႈတေႃႉ မႃးတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈသႅၼ်တေႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆၼၼ်ႉ လုင်းထုၼ်းလႅင် ၸဝ်ႈသူၼ် ဢွႆႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသုင် သႅင်ၵႅဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ‌ၵေႃႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႄႈသင်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်း ၵၢၼ်လႄႈသင် တေလႆႈၸင်ႈတူၺ်းၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ထီႉ(1)၊ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်မၢႆမီႈ ပတႃးတႅၵ်ႈမၼ်းတႃႇသေႇ၊ ပေႃးတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸင်ႇပၼ်သုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆ” ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1)၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး သပ်းလႅင်းၼႄ မူႇပိူင် ၵၢၼ်တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼင်ႇၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။ #shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

#ၵၢၼ်တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

#ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈ တီႈၸေႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သေ ႁဵတ်းၶူဝ် ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတူႈ တႃႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-08-2023 ၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 -08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19-08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ‌ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 /23 -08-2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉၸွႆႈဢဝ်သၢႆး သိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18-08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၽၢႆတပ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း၊...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်း/ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်း/ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28/31-07-2023 ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...