News

News

Wednesday
April, 24

ၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးၸုမ်ႇၵူႈ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၼႂ်း‌ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၶူးသွၼ် ၊မေႃသွၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၸုမ်ႇၵူႈ ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းလူင်ႁူၺ်ႈၵဵင် ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင် ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ တၢင်းသဵင်ႈမီးၵူၼ်း ၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း 1200 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – Credit

ပၢင်ပွႆးၸုမ်ႇၵူႈ ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/28-01-2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း၊ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈ ၵဵင် ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၊ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၊ ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်း ၾၢႆႇၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢိၵ်ႇပႃး ၶူးသွၼ် မေႃသွၼ် လႄႈ တၢင်တူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်း ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼင်ႇႁိုဝ်တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ်ႉ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ပွင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#ShanStateProgressParty

#ShanStateArmy

#ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆ

း#ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း တီႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ဝုတ်ႉထုငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ၼႂ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး လူႇတၢၼ်းႁိူဝ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈ ၼွင်ႉတပေး သေ လူတၢၼ်းႁိူဝ်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈပၢင်ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈ...

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈ‌ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း SSPP/SSA လူႉတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ လႄႈ သိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်းၽြႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းSSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉ ၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ လူႉတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ လႄႈ သိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်း ၽြႃး တီႈၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ တေႃးယႃႉ တၢတ်ႇပႃၶမ်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/07/2023 ယၢမ်း 10:...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်တီႇယိူဝ်ႈပၼ် ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် တီႇဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/07/2023 ယၢမ်းၵင်ၼႂ် 8:00 တေႃထိုင် 1:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉ ၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ေသ ၸွႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22- 24/06/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...