News

News

Tuesday
September, 26

ၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးၸုမ်ႇၵူႈ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၼႂ်း‌ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၶူးသွၼ် ၊မေႃသွၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၸုမ်ႇၵူႈ ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းလူင်ႁူၺ်ႈၵဵင် ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင် ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ တၢင်းသဵင်ႈမီးၵူၼ်း ၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း 1200 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – Credit

ပၢင်ပွႆးၸုမ်ႇၵူႈ ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/28-01-2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း၊ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈ ၵဵင် ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၊ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၊ ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်း ၾၢႆႇၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢိၵ်ႇပႃး ၶူးသွၼ် မေႃသွၼ် လႄႈ တၢင်တူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်း ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼင်ႇႁိုဝ်တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ်ႉ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ပွင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#ShanStateProgressParty

#ShanStateArmy

#ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆ

း#ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း SSPP/SSA လူႉတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ လႄႈ သိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်းၽြႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းSSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉ ၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ လူႉတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ လႄႈ သိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်း ၽြႃး တီႈၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ တေႃးယႃႉ တၢတ်ႇပႃၶမ်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/07/2023 ယၢမ်း 10:...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်တီႇယိူဝ်ႈပၼ် ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် တီႇဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/07/2023 ယၢမ်းၵင်ၼႂ် 8:00 တေႃထိုင် 1:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉ ၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ေသ ၸွႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22- 24/06/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႇသၢင်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ လႄႈ ၵျွင်းသၢင်ႇၶႃႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ လႄႈ ၵျွင်းသင်ႇၶႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းထီႉ 22-06-2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇၵုမ်းၶိုၼ်းဝတ်ႉဝႃးၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈထုင်ႉ ပၢင်လူင်

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇတေၶိုၼ်းၵေႃႇၵုမ်း လုမ်းလႃး ဝတ်ႉၵျွင်း ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 01-07-2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09 : 00 မူင်း ယူႇတီႈ...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လင်မႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(7) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918)

January 21,2021 By – SSPP/SSA တင်ႈတေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2021 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊...