News

News

Thursday
June, 20

ၵေႃႉသိုၵ်း SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းမိူင်း သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်

းၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸွႆႈထႅမ် သိူဝ်ႇသၢႆးသဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06-02-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (08:00) မူင်းတေႃႇ ဝၢႆးဝၼ်း (04:00) မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၵႃးထုၺ်ႇ၊ ၵႃးသူၵ်ႇသၢႆး ၊ မႄးသိူဝ်ႇသၢႆးသဵၼ်ႈတၢင်း လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင် တေႃႇထိုင် ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶူး ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း/ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး 279 ၵေႃႉ ၊ ႁႅင်းထေႃႈ/ၵႃး (71) လမ်း၊တၢင်းၵႆ ဢၼ်လႆႈသိူဝ်ႇသၢႆးထုၺ်ႇတၢင်း မီးမွၵ်ႈ 7 လၵ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။

Photo-Credit

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ07-02-2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း/ၵူၼ်းမိူင်း 231 ၵေႃႉ ၊ ႁႅင်းထေႃႈ/ ၵႃး 53 လမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် သိူဝ်ႇသၢႆးၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶူး လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇသၢႆး ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်းငဝ်ႈငုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ငဝ်ႈငုၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၊ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢိင်ဢဝ်ငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈ ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ် ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ssppinfo

#ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 23...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...