News

News

Saturday
September, 30

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

Featured in:

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင် ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼိူဝ်လွႆ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/06/2023 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉ ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် တေႃႉသူင်ႇပၼ် ၼမ်ႉတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွင်ႉၶၢင်း ၽွင်းၶၢဝ်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇၼႅတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႆႈ ၵၢၼ်သူၼ်လီလီ ၼႆယူႇယဝ်။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ ၶဝ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ တႃႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိုင်ႈလမ်း တေလႆႈတေႃႉတေႃႉတၢင်ႇတၢင်ႇပၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉၶဝ်တၢင်းဝၼ်းဢေႃႈ ။ ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၼ်းတေႉလႆႈပုတ်ႈၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ။ ယၢပ်ႇၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ၶၢဝ်း ၼႆႉသမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇၼႅတ်ႈၽုၵ်ႇၼႅတ်ႈသွမ်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းၵူၼ်း ႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ် ၊ ၵူၼ်း ၼႆႉ မီးငိုၼ်းသေႁႃၵူၼ်းၸၢင်ႈမႃးၸွႆႈႁဵတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၸၢင်ႈ ၶႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽႂ်ၵေႃႈ ၼႅတ်ႈႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ် ၽႂ်မၼ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼႂ်းထုင်ႉႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ သမ်ႉမီးသိုၵ်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း သမ်ႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ် ယိုဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈ ႁဝ်းပႆႇၽုၵ်ႇပႆႇသွမ်ႈယဝ်ႉသေဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 02/06/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (MNDAA) တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမူင်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း ထုင်ႉ ၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ဢွၼ်ႇ ၾၢႆႇလဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်းၵမ်းလႆႈပၢႆႈ လုတ်ႈႁၢမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈ ၵၢၼ်သူၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇၼႅတ်ႈ ၽုၵ်ႇၼႅတ်ႈသွမ်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်

ႈ#ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

#ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

 ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798 ) တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)သေ လႆႈ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-06-2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မၢပ်ႇၼႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွႆႈထႅမ် SSPP ယိုဝ်းလွႆႁူၼ်း

ယူႇတီႈ webside Taifreedom.com လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ယိုဝ်းၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလွႆႁူၼ်း ၽွင်းသွင်ၽၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ- 2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ...