News

News

Tuesday
September, 26

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2021/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ​​ၵေႃႈ ၵွပ်ႈၵၢၼ်သေႃႇသူၼ်းယႃႉၵဝ်း လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိုမ်း ၊ ဢိူင်ႇပုင်းလူင် ၊ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႁူး ၊ ဢိူင်ႇလွႆၵူင် ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၸုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃ လွင်ႈလွၵ်ႈငိူတ်ႈ လၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးတေလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွင်ႇလႆႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵႄႈလိတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ပၼ်ႁႃၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ​​သေ ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

Photo – Credit

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းၵဝ်ႇ (12) ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ (16)ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽဵတ်ႇ (7) ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း (1) ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် (12) ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵဵင်ၵႆႇ (17) ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼႅမ်းသႆး (8) ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁိူၵ်ႈ (2) ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈ (2) ႁိူၼ်း ႁူမ်ႈသဵင်ႈ (78)ႁိူၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ လင်ႁိူၼ်း (1) ႁိူၼ်းလႂ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼိုင်ႈထူင် ၊ ၵိူဝ် ၊ ၽွင်ဝၢၼ် ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်း လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇမီးတီႈၵႆ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း လႄႈ ဢၼ်ၶႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တေၶတ်းၸႂ်ႁႃလၢႆးတၢင်း ၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၽႂ်ႁိူၼ်းမၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈ 1259 လင်ႁိူၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း (5000)ၵေႃႉပၢႆ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်သၢႆမၢႆဝႆႉ တႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇၽႅဝ် မိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းထႆး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉဢွင်ႈႁိူၼ်းသေယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇၸင်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

# ၵၢၼ်သိုၵ်း

#ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...