News

News

Sunday
June, 16

ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈ

ပိၼ်ႇတၵုၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13-06-2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ – မိူဝ်ႈၽွင်း ယူႇၶရဵၼ်း တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်း ရၢတ်ႉသျူးၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ တင်း ၾၢႆႇၵႅတ်ႇ‌ၶႄ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈ ၼႆ။

ၶိူင်ႈယိပ်းဢၼ်တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶိူင်ႈ ဢၼ်တေၵႅတ်ႇၶႄပၼ်လႆႈ တွၼ်ႈတႃႇဢွင်ႈယူႇသဝ်း တႃႇၵူၼ်းသိုၵ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈ ယိပ်းဢၼ်တေ ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် တႃႇယူႇၶရဵၼ်း တေတိုၵ်း ဢဝ်ၶိုၼ်း ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ယူႇၶရဵၼ်းၼႆႉ လႆႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ် တပ်ႉၶၢမ်ႇတိုၵ်းမႃး တေႇဢဝ်ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း တေႃႇပေႃးပူၼ်ႉၶၢဝ်း မႆႈ ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း (7) လိူၼ်သေ လႆႈၶိုၼ်းတေႇၽႅၼ် ၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၾၢႆႇယူႇၶရဵၼ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇယူႇၶရဵၼ်း တိုၵ်းသိမ်းလႆႈၶိုၼ်း ဢွင်ႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ် (7) ဢွင်ႈတီႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/06/2023 ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းရၢတ့်သျႃး ပူႇတိၼ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ- “ၼႂ်းၽွင်း ယူႇၶရဵင်း ၶဝ်ၶိုၼ်ႈတိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇယူႇၶရဵၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ဢွင်ႇ‌ပေႉ တိုၵ်းသိမ်းလႆႈသေတီႈ ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်း ပၢင်ႇတိုၵ်းၵေႃႈ ၾၢႆႇယူႇၶရဵၼ်း မီးလွင်ႈ လူႉတၢႆ ၼမ်သေ ရၢတ်ႉသျူး (10) ပုၼ်ႈထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ ။

Photo- Credit

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ရၢတ်ႉသျႃး

#ယူႇၶရဵၼ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတိူဝ်းဢႃႇယု ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ (6) လိူၼ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇသေ သိုပ်ႇတိူဝ်းဢႃႇယု ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း(6) လိူၼ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31/02/2024 ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇ သီႇ ၾၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသတိူဝ်ႇ သုၼ်းဝေႇတူင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တီႈဝဵင်းလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05/01/2024 ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇ ၼွၵ်ႈ မိူင်း မိူင်းၶႄႇ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တိုၵ်းသူၼ်း တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တိုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/11/2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇဝႃႈဢမ်ႉမီးလွင်ႈ ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇ Vivian Balakrishnan လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းသျိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇသေ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ မီးမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိူင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၾၢႆႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸုမ်း SAC-M ၶဝ်...

ၽွင်းလူင်မလေးသျူး တိုၵ်းသုၼ်းႁႂ်ႈထႆးၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ သိုၵ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇမႃး သေၼင်ႇ ႁိူဝ်တေ ၶူင်သၢင်ႈ လႆႈလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶႆႈႁႂ်ႈမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈၼိုင်ႈယူႇၼႆ ၽွင်း ...