News

News

Tuesday
September, 26

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ဢွၼ်ႇၾၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ဢွၼ်ႇ ၸွမ်းလွႆ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ထၢင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆ ႁႃတီႈလွတ်ႈၽေး ယူႇယဝ်ႉ။

Photo- Credit

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07/06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မူင်းပၢႆ သၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်း လွႆၽၢႆး ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႃႈၸၢၼ်း ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ (7) ၵမ်း သမ်ႉယိုဝ်းပႃးၵွင်ႈဢွၼ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႆႊ ၊သူၼ် ၊ ၼႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ် ထၢင်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈ ပႅပ်ႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ထဵင်ႁႆႊ/ၼႃး ၸိူဝ်းပဵၼ်တီႈလွတ်ႈၽေး ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 7 ၵမ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းလွႆၽၢႆးၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇၼိူဝ်လွႆၽၢႆးတေႉ တေမီးမွၵ်ႈ 5 ၵမ်း ယိုဝ်းပႃးၵွင်ႈဢွၼ်ၽွင်ႈ ၊ သမ်ႉလုၵ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပွင်ႈၼၼ်ႉသေယိုဝ်းၵႂႃႇ 2 ၵမ်း ႁဝ်းၶႃႈတေႉထၢင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶဢေႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁႆႈ ၵႂႃႇၼႃးၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈ ႁၢမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ၵူၼ်းၶၼႃႇၼေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 02/06/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးမူင်ႈ – ဝၢၼ်ႈပဵင်းၺွင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇၼႅတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

photo .credit

shanstateprogressparty #shanstatearmy #ssppinfo

#သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ

#ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...