News

News

Sunday
May, 19

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွမ်းၵၼ် မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၊ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၵူႊမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ ပၵ်းတႃပႆႉတူၺ်း လႄႈ ၶႆႈႁူႉ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

Photo- Credit

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လၢႆလၢႆမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၶႄႇ (South china morning post ) ၵေႃႈ တႅမ်ႈသႂ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ “Myanmar junta chief family assets found in thai drug raid” ၼႆသေ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ ၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ( Japan times ) ၵေႃႈတႅမ်ႈႁူဝ် ၶေႃႈဝႃႈ “Myanmar junta chief’s family assets found Thai drug raid , sources say ” ၼႆသေ လၢတ်ႈၼေဝႆႉ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ Reuters ၊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ Asahi Shimbun ၊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ Bolnews ၊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ laprensalatina ၊ the Business Standar news , Channel News Asia (CAN ) ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ႁူဝ် ၶေႃႈၼႆႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဝႃႈၼႆ ။

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ လၵ်ႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် ၶေႃႈမုၼ်း မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ပိူင်ႇဝႆႉ ႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ တင်း Bank Account ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉလႆႈႁၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆးမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢွင်ႇပေႉၸူင်ႇ ပိူင်ႇဝႆႉ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ Belle Rama 9 ( 4 ) ႁွင်ႈ ၊ ႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း 1 ႁွင်ႈ ၊ ႁွင်ႈသဝ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဢွင်ႇပေႉၸူင်ႇ ပိူင်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေၶၢႆၶိုၼ်း သၢင်ႉငိုၼ်း 1 လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇ  ဝႃႈၼႆ ။ မိူၼ်ၼင်ႇလုၵ်ႈယိင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇထႆး လႆႈထူပ်းႁၼ်ၺႃး ၸိုဝ်ႈပၢၼ်ႇဢၵွင်ႉ ဢၼ်သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၶိၼ်ႇတီရိတႅတ်ႉမုၼ်ႇ ၼႆသေ ပိုတ်ႇဝႆႉ Siam Commercial Bank ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တီႉၺွပ်း ၽူႈၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ 3 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇထႆးၵေႃႈ ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈသိမ်းၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸိူဝ်း ၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ၵၢၼ်မိူင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

စစ်ကောင်စီမှ နမ္မတူမြို့နယ်ကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့်နောက် စစ်ရဟတ်ယဉ်ဖြင့် မြို့ပေါ် လှည့်ပတ်ပျံသန်း

(နမ္မတူ)စစ်ကောင်စီဘက်မှ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အာဏာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ် ထားသည့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ် မတော် SSPP/SSA ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး မြို့နယ်အမှတ်(၁၈) ဖြစ်သည့် နမ္မတူမြို့‌ပေါ် ကို...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...

ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 10 27 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 10 27...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...