News

News

Wednesday
July, 17

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၵႂႃႇၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၵႂႃႇ ၸွႆႈ လွင်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၊ ဢွႆႇၽုၼ်ႇ ၊ ထႆၼႃး လႄႈ သွမ်ႈၼႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ ။

ဝၼ်းထီႉ 18 /19/ 20 -06-2023 ၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်း (43) ၵေႃႉ ၸႅၵ်ႇၵၼ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈလွင်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ဢွႆႇၽုၼ်ႇ ၊ ထႆၼႃး၊ သွမ်ႈၼႃးပၼ် လုင်းထုၼ်း+ပႃႈၵေႃႇ ၊ လုင်းဢုင်း +ပႃႈထူၺ်း ၊ လုင်း ၶိၼ်ႇထုၼ်း+ ၼၢင်းထူၺ်း ၊ လုင်းၸိင်ႇ+ ပႃႈထူၺ်း ၊ လုင်းၸိင်ႇထုၼ်း+ပႃႈၶမ်းၼွင်ႉ ၊ လုင်းၸၢႆး + ပႃႈမူဝ် ၊ လုင်းၺူဝ်ႇ+ပႃႈၼုမ်ႇ ၊ လုင်းလူး + ပႃႈၼူၼ်း + လုင်းတၢၼ်း+ ပႃႈလီႇ ၊ လုင်းၵေႃႇ+ပႃႈယဵၼ်ႇ ၊ လုင်းၼေႃႇ ၶိူဝ်း+ပႃႈၶမ်း ဢွင်ႇ ၊ လုင်းၸၢႆး + ပႃႈမူဝ် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ႁူး လုင်းၵေႃႇ+ ပႃႈယူင်ႇ ၊ လုင်းၸိင်ႇသႃႇ+ပႃႈဢုင်း + လုင်းထွၼ်း +ပႃႈ ဢိင်ႇ ဝၢၼ်ႈဝ လႄႈ ၸၢႆးဢုင်းသႅင် +ၼၢင်းသႅင်ၺူဝ်ႇ ၊လုင်းၵီး + ပႃႈလီ ဝၢၼ်ႈၵုင်းဝဵင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝ ၸေႈဝဵင်း ၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။

Photo -Credit

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်သေ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တေၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy

ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇ ႁူမ်ႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 9 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 14:30 မူင်း...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...