News

News

Sunday
October, 1

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

Featured in:

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ဝႃႈ- “ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်း ႁူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတီႈ မႄႈၼမ်ႉဝႃႇ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸေႈဝဵင်း သႃႇၵူႇဝႃႇသပၢတ်ႉ မိူင်းၼီႇပေႃး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁၢႆဝႆႉတႃႇ 16 ၵေႃႉ ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ 16 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း တပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် တိုၵ်ႉၸွမ်းႁႃဝႆႉယူႇလႄႈ တိုၵ်ႉလႆႈထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆတႃႇ 1 ၵေႃႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတိယ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈ တပႄႇ(လ်) ၵျွင်း ၊ ၸေႈတွၼ်ႈ ပၼ်ႇ ၶျႃႇတႃႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇ သေ ၵူၼ်းမိူင်းႁႆၢဝႆႉ (9) ၵေႃႉ ၊ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းလွင်ႈၸွမ်း ၼမ်ႉ တႃႇ (20) လင် လႄႈ ၶူဝ်ဢၼ်မီးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် (2)ဢၼ် ၵေႃႈ လႆႈလူႉၵူၼ်ႇၵွႆ ၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။

မိူင်းၼီႇပေႃး ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းၶေႇ – မိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃး ဢၼ်မီးလွႆသုင်ဝႆႉ တၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလႆႈထူပ်းၽေး သၽႃႇဝ ၼမ်ႉလူၵ်ႈ ၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈၵူႈပီႊပီႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လင်ႁိူၼ်း ၊ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈ ၼမ်ႉ လူႉသုမ်းၸွမ်းတၢင်းၼမ် သေ ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၵေႃႉလႆႈလူႉတၢႆ ၊ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃး ယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

Photo -Credit

shanstateprogressparty

shanstatearmy

မိူင်းၼီႇပေႃး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

 ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798 ) တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)သေ လႆႈ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-06-2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မၢပ်ႇၼႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွႆႈထႅမ် SSPP ယိုဝ်းလွႆႁူၼ်း

ယူႇတီႈ webside Taifreedom.com လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ယိုဝ်းၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလွႆႁူၼ်း ၽွင်းသွင်ၽၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ- 2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ...