News

News

Thursday
September, 28

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် Computer ပွၵ်ႈ (6)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 /06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 တေႃႇထိုင် 8 :30 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ Computer ၸုပ်ႈထီႉ ( 6 ) လႄႈ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 56 ၵေႃႉသေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ -“ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ် 1995 ၽၢႆႇပုၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း Computer ဢၼ်ၶိုတ်ႈၵၢပ်ႈ လႄႈ ၸႂ်ႉၵၢၼ်လုမ်းငၢႆႈဝႆးၸိူင်ႉၼၼ် ၊ မိူဝ်ႈပၢၼ် ၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇတိုၵ်ႉၸႂ်ႉ တူဝ်လိၵ်ႈၵိင်ႈဢဝ်ၵူၺ်း ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၸင်ႇၵွႆႈမီးမႃး ဢၼ်ပၢၼ်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ပၢၼ်ၼိုင်ႈ တေႃႇထိုင်ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ်ၶိုတ်းဝႆးၸႂ်ႉၵၢၼ်လုမ်းၵေႃႈငၢႆႈ ပၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၸႂ်ႉၸေႈဢဝ်ၵူၺ်း ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵၢၼ်သွၼ် Computer ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇၵၢၼ်လုမ်း မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA ႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇႁင်းၽႂ် ႁင်းမၼ်းၵူႈၵေႃႉသေ ၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် – ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် လႄႈ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ယူႇသဝ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းပၢင်သွၼ် လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။

ပၢင်သွၼ် Computer ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇၼိမ်မၼ်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ လႄႈ လႆႈၵိုတ်ႉယင်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်မႃးလၢႆပီႊသေ ပီႊ 2023 ၼႆႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty#shanstatearmy

#ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်computer

#ssppinfo

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႃႇဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး

ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-10-2021 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူဝ်းလူႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ၵေႃႇသၢင်ႈထမ်ႇမႃႇရူင်ႇ တီႈၵွင်းမူးထၢတ်ႈ သပ်ႉပိင်ႇၺုၸုမ်ႈမိူင်း ၼိူဝ်သၼ်လွႆလၢၼ်း ဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

January 13,1,2021 By – SSPP/SSA ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2021 ၼီႊၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ႇ တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း

October 23, 2020 By – SSPP/ SSA ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်ႉၾၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း

SSPP info May, 12,2020 ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်ႉၾၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ ႁႆႊ/ၼႃး ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၾၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ (90)တၢင် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇႁိၼ် မႅဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းသႂ်၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းထီႉ...