News

News

Wednesday
April, 24

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် Computer ပွၵ်ႈ (6)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 /06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 တေႃႇထိုင် 8 :30 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ Computer ၸုပ်ႈထီႉ ( 6 ) လႄႈ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 56 ၵေႃႉသေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ -“ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ် 1995 ၽၢႆႇပုၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း Computer ဢၼ်ၶိုတ်ႈၵၢပ်ႈ လႄႈ ၸႂ်ႉၵၢၼ်လုမ်းငၢႆႈဝႆးၸိူင်ႉၼၼ် ၊ မိူဝ်ႈပၢၼ် ၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇတိုၵ်ႉၸႂ်ႉ တူဝ်လိၵ်ႈၵိင်ႈဢဝ်ၵူၺ်း ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၸင်ႇၵွႆႈမီးမႃး ဢၼ်ပၢၼ်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ပၢၼ်ၼိုင်ႈ တေႃႇထိုင်ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ်ၶိုတ်းဝႆးၸႂ်ႉၵၢၼ်လုမ်းၵေႃႈငၢႆႈ ပၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၸႂ်ႉၸေႈဢဝ်ၵူၺ်း ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵၢၼ်သွၼ် Computer ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇၵၢၼ်လုမ်း မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA ႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇႁင်းၽႂ် ႁင်းမၼ်းၵူႈၵေႃႉသေ ၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် – ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် လႄႈ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ယူႇသဝ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းပၢင်သွၼ် လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။

ပၢင်သွၼ် Computer ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇၼိမ်မၼ်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ လႄႈ လႆႈၵိုတ်ႉယင်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်မႃးလၢႆပီႊသေ ပီႊ 2023 ၼႆႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty#shanstatearmy

#ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်computer

#ssppinfo

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2)

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင် ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2) ၼႂ်းပီႊ ( 2024)ၼီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမႆၢ (8) ဢိူင်ႇ မိူင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢသ်ႉ...

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉ/မိူင် ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး သေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႇသၢင်ႇၽၢႆႁိၼ် လႄႈ ႁွင်ႈမိူင် တႃႇၵႅတ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉၼႃး...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်( March) ...

ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ (35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပီႊ (2024)...