News

News

Friday
September, 29

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။


ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ယဝ်ႉၵႂႃႇ (1) ၸုပ်ႈ ယဝ်ႉဢေႃႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႂ်းပီႊၼႆႉ သမ်ႉတိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ လႄႈ မေႃသွၼ် တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၶၢဝ်းပွတ်းထႅင်ႈသေ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမီး (24) ၵေႃႉယူႇၶႃႈ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း တႃႇတေၶိုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်မေႃသွၼ်ပၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်း လုတ်ႈႁၢမ်းဝႆႉ မေႃသွၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။


ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၵႆႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢႆလၢႆတီႈ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈမေႃလိၵ်ႈႁူႉလိၵ်ႈ လႄႈ လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ် ၵွပ်ႈမၢင်တီႈမၢင်ဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်း ဢမ်ႇမီးမေႃသွၼ် လႄႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်တၢင်းလၢႆယူႇယဝ်ႉ။


ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSYCBCသေ ဢွၼ် ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃးယူႇၵူႈပီႊပီႊ ၼႂ်းပီႊ 2023 မေႃသွၼ် ဢၼ်လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း မီးၵႂႃႇ ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ် လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ မီး100 လင်ပၢႆယူႇယဝ်ႉ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သွၼ် ႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင်မႃးယူႇၵူႈပီႊပီႊ ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSYCBC

#ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...

မိူင်းၼၢႆႇၵျႃႇ ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 25 ၵေႃႉ

ဝၼ်းထီႉ 08.11.2021တီႈမိူင်းၼၢႆႇၵျႃႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸေႈမိူင်းဝဵင်း ၼီႇယႃႇမေႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ယၢၼ်ၵၼ် မွၵ်ႈ 370 လၵ်းၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ဢၼ်ဢဝ်ၶႃးမုင်းဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်း မႃႇလႃႇတီႇ ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈ  ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

May 3,2020 By – SSPP/ SSA ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈတၢမ်း ဝၢင်းၽႅၼ် ယဵပ်ႇယၢင်ႈၸွမ်း ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ လႆႈပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၵေႃႇ သၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

April 19,2020 By – SSPP/ SSA ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းပွတ်း၊ ၽႅၼ် ၵၢၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း ၶဝ်ႈပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်(3)ထၢၼ်ႈသေ ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ...