News

News

Tuesday
September, 26

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈ (46)

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈထီႉ 46 မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈၼိုင်ႈႁဵင်ပၢႆ ။

Photo- Credit

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ -14 / လိူၼ်ၵျၢၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ/ ပီႊ 2023 ၼီႊ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် SSPP/SSA ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ -1 ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း ၊ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ် ဢၼ်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသိုၵ်း ၼိုင်ႈႁဵင်ပၢႆ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၊ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ။

ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းထီႉ-1 မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ – မိူဝ်ႈမႃးပဵၼ်ၵေႃႉႁၢၼ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇပဵၼ်ၵေႃႉငၢၼ် သင်ၸိူဝ်ႉ လူင်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉၵႂႃႇယဝ်ႉၸိုင် ၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်ၽႅဝ်တီႈလႂ် တပ်ႉလႂ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေလႆႈ ပဵၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်းလူၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တေလႆႈပဵၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ယူႇယဝ်ႉ ၊ သိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်း လုၵ်ႉတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႃး လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉ လူင်းပၢင်သွၼ်ယဝ်ႉသေ ၵႂႃႇယူႇတီႈ တၢင်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇမေႃႁၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၊ ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်းလူၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵႅတ်ႇၶႄ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း သေၵမ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်မႃး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းတေလႆႈပေႉပုၼ်ႈၽူႈၶဵၼ်တႃႇသေႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ် တႃႇဢွင်ႇပေႉၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်း တၼ်းလႆႈၵေႃႈ ႁဝ်းတေပေႉလႆႈၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ပေႃးၽူႈၶဵၼ်တၼ်းလႆႈၵေႃႈ ႁဝ်းၸၢင်ႈသုမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ ၊ လူဝ်ႇလႆႈလႅတ်းသႅဝ်းၽႂ်းၽၢႆ ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသေႇ ယႃႇယူႇမဝ် ၵိၼ်မၢင် ႁႂ်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ် ၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မီးလွင်ႈယိုၼ်ႈၶႅပ်းဝႂ် ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၽၢႆႇယိုဝ်းၵွင်ႈၶႅၼ်ႇ ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶႅၼ်ႇ လႄႈ ၼႄၽၢင်ႈႁၢင်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။

https://ssppssa.org/?p=4434

shanstateprogresspatry #shanstatearmy #armyschool

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...