News

News

Thursday
June, 20

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈ (46)

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈထီႉ 46 မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈၼိုင်ႈႁဵင်ပၢႆ ။

Photo- Credit

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ -14 / လိူၼ်ၵျၢၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ/ ပီႊ 2023 ၼီႊ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် SSPP/SSA ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ -1 ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း ၊ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ် ဢၼ်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသိုၵ်း ၼိုင်ႈႁဵင်ပၢႆ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၊ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ။

ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းထီႉ-1 မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ – မိူဝ်ႈမႃးပဵၼ်ၵေႃႉႁၢၼ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇပဵၼ်ၵေႃႉငၢၼ် သင်ၸိူဝ်ႉ လူင်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉၵႂႃႇယဝ်ႉၸိုင် ၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်ၽႅဝ်တီႈလႂ် တပ်ႉလႂ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေလႆႈ ပဵၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်းလူၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တေလႆႈပဵၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ယူႇယဝ်ႉ ၊ သိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်း လုၵ်ႉတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႃး လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉ လူင်းပၢင်သွၼ်ယဝ်ႉသေ ၵႂႃႇယူႇတီႈ တၢင်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇမေႃႁၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၊ ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်းလူၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵႅတ်ႇၶႄ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း သေၵမ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်မႃး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းတေလႆႈပေႉပုၼ်ႈၽူႈၶဵၼ်တႃႇသေႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ် တႃႇဢွင်ႇပေႉၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်း တၼ်းလႆႈၵေႃႈ ႁဝ်းတေပေႉလႆႈၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ပေႃးၽူႈၶဵၼ်တၼ်းလႆႈၵေႃႈ ႁဝ်းၸၢင်ႈသုမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ ၊ လူဝ်ႇလႆႈလႅတ်းသႅဝ်းၽႂ်းၽၢႆ ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသေႇ ယႃႇယူႇမဝ် ၵိၼ်မၢင် ႁႂ်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ် ၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မီးလွင်ႈယိုၼ်ႈၶႅပ်းဝႂ် ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၽၢႆႇယိုဝ်းၵွင်ႈၶႅၼ်ႇ ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶႅၼ်ႇ လႄႈ ၼႄၽၢင်ႈႁၢင်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။

https://ssppssa.org/?p=4434

shanstateprogresspatry #shanstatearmy #armyschool

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး SSPP ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လွၵ်းၸွၵ်ႇ

ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး သၢႆသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း(7) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးလူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ...