News

News

Wednesday
July, 17

မိူင်းၼၢႆႇၵျႃႇ ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 25 ၵေႃႉ

ဝၼ်းထီႉ 08.11.2021တီႈမိူင်းၼၢႆႇၵျႃႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸေႈမိူင်းဝဵင်း ၼီႇယႃႇမေႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ယၢၼ်ၵၼ် မွၵ်ႈ 370 လၵ်းၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ဢၼ်ဢဝ်ၶႃးမုင်းဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်း မႃႇလႃႇတီႇ ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈ  ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 25 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 25 ၵေႃႉ  မၢတ်ႈၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ တႃႇ 5 ၵေႃႉ ၺႃးမႆႈႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းမႃႇလႃႇတီႇၼၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉယူႇ ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ – ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမႃႇလႃႇတီႇ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ ၶိုၼ်းၵႂႃႇတူၺ်းၵူၼ်းဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း  ယူတ်းယႃဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ တေႇတၢၼ်ႇတရ ဝႃႈၼႆ ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် မိူင်းဢၾိၵ ၼႆႉ ၼႂ်းပီႊၼႆႉၵူၺ်း ပဵၼ်သွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈမႆႈယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလိူၼ်Apirl ၼၼ်ႉ ဝဵင်းၼီႇယႃႇမေႇၵေႃႈ ၾႆႈမႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူႉတၢႆ မီး 20 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလၢတ်ႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၼ်းၸၼ်ၼၼ်ႉဝႃႈ – “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉဢွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ  တေႇဢမ်ႇလႆႈပၼ်သွၼ်တီႈႁူင်းႁႅၼ်း သုမ်ႉၶႃး ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ ”ဝႃႈၼႆ။

sourse news.dvb.no

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢႆ(8) သၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈ တႆးၶၢဝ်းမႆႈ လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မၢႆ(19) သီႇပေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 22 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလႄႈ ပိုၼ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ လိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလႄႈ ပိုၼ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်း ၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

မိခင်ဘာသာစကားကို အသုံးပြုတဲ့ သင်ရိုးညွန်းတန်းအသစ်ကို အသုံးပြုတော့မယ်လို့ SSPP ပညာရေးဌာနမှူးပြေ

SSPP/SSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းနေထိုင်တဲ့ တိုင်း ရင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးတိုး တက်ဖို့အတွက် မိခင်ဘာသာစကားကို အခြေခံတဲ့ (MTB-Mother Tongue-Based) သင်ရိုးညွန်းတန်းအသစ်ကို ဒီနှစ်ထဲစတင်အကောင်အထည်ဖော်သွားမယ်လို့ SSPP/SSA ပညာရေး ဌာနမှူး စဝ်သီဟက မေလ(၁၉)ရက်နေ့က...