News

News

Friday
September, 29

မိူင်းၼၢႆႇၵျႃႇ ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 25 ၵေႃႉ

ဝၼ်းထီႉ 08.11.2021တီႈမိူင်းၼၢႆႇၵျႃႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸေႈမိူင်းဝဵင်း ၼီႇယႃႇမေႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ယၢၼ်ၵၼ် မွၵ်ႈ 370 လၵ်းၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ဢၼ်ဢဝ်ၶႃးမုင်းဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်း မႃႇလႃႇတီႇ ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈ  ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 25 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 25 ၵေႃႉ  မၢတ်ႈၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ တႃႇ 5 ၵေႃႉ ၺႃးမႆႈႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းမႃႇလႃႇတီႇၼၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉယူႇ ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ – ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမႃႇလႃႇတီႇ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ ၶိုၼ်းၵႂႃႇတူၺ်းၵူၼ်းဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း  ယူတ်းယႃဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ တေႇတၢၼ်ႇတရ ဝႃႈၼႆ ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် မိူင်းဢၾိၵ ၼႆႉ ၼႂ်းပီႊၼႆႉၵူၺ်း ပဵၼ်သွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈမႆႈယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလိူၼ်Apirl ၼၼ်ႉ ဝဵင်းၼီႇယႃႇမေႇၵေႃႈ ၾႆႈမႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူႉတၢႆ မီး 20 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလၢတ်ႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၼ်းၸၼ်ၼၼ်ႉဝႃႈ – “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉဢွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ  တေႇဢမ်ႇလႆႈပၼ်သွၼ်တီႈႁူင်းႁႅၼ်း သုမ်ႉၶႃး ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ ”ဝႃႈၼႆ။

sourse news.dvb.no

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

May 3,2020 By – SSPP/ SSA ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈတၢမ်း ဝၢင်းၽႅၼ် ယဵပ်ႇယၢင်ႈၸွမ်း ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ လႆႈပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၵေႃႇ သၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

April 19,2020 By – SSPP/ SSA ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းပွတ်း၊ ၽႅၼ် ၵၢၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း ၶဝ်ႈပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်(3)ထၢၼ်ႈသေ ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ...