News

News

Sunday
October, 1

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း15 ၵေႃႉ

ဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ/2021 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ ၽၢႆႇတပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်း PDF တီႈၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈသေ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- သွင်ၸုမ်း မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ် ငိၼ်းသဵင် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတၢမ်း ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉ  ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸမ် ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းၵႂႃႇတူၺ်းလီလီ ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၊ ၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇတီႈ ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF မိူင်းၵုတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းသိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိုင်မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆသေ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈၼၵ်းၶၢဝ်ႇသေ ဢမ်ႇပႆႇယိုၼ်ယၼ် မၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ ။

ဢၼ်လႆႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်မေႃႇသႅင် ပွၵ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း PDF ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင် မီးလွင်ႈဢွင်ႇပေႉသေ ၶိုၼ်းထွႆပွၵ်ႈၶိုၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 15.11.2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈ 3 လုၵ်ႈ  တီႈႁိမ်းၸမ် ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ( အထက – 1  ) သေ ၶိုၼ်းမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈတၢင်း ပိၵ်ႉသွႆႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းၵုတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Sourse news. Dvb.no

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...