News

News

Sunday
October, 1

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်းမိၼ်းတပ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 25 ၵေႃႉ မၢတ်ႈၸဵပ်းတင်းၼမ်

တီႈမိူင်းၶျၢင်း ၸေႈဝဵင်းမိၼ်းတပ်ႉ  ဝၼ်းထီႉ 04.11.2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းသိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ် CDF တင်း ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ  ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ 25 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႈၸဵပ်းတၢင်းၼမ်  ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉထူဝ်းသိုၵ်းမႃးၼိူဝ်သဵၼ်းတၢင်းၵႃး ဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်း ဝဵင်းမိၼ်းတပ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်း မိၼ်းတပ်ႉ- မတူႇပီၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း CDF ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉသေ  ယူႇတီႈသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဵပ်ႇၺႃး လႄႈ ထုၵ်ႇၺႃးလူမ်ႇယိုဝ်း လႆႈလူႉတၢႆ 25 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းသၢႆၵႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉမႃးယူႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း CDF  ၶဝ်ႈတိုၵ်းၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ၽွင်းသွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ  ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈလႅၼ်ႈပႅတ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 03.11.2021  ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိၼ်းတပ်ႉ- မတူႇပီၵူၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း CDF တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 10 ၵေႃႉ မၢတ်ႈၸဵပ်းတၢင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ် ၊ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း CDF ၵေႃႈလႆႈလူႉတၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်း CDF ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼေဝႃႈ- ဝၼ်းထီႉ 05.11.2021 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း CDF ၊  Zoland-PDF တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ သိမ်းလႆႈပႃးၵွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 လဝ်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈမၢတ်ႈၸဵပ်း ” ဝႃႈၼႆ ။

Soure news.dvb.no

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...