News

News

Tuesday
September, 26

(RCSS)ၶျေႃးလႅၼ်ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးမႃး ဝႃႈတေပၼ်တီႈယူႇလၢႆလၢႆ

Photo credit : Chit Ngwe

SSPP/SSA 01.10.2021

By – SSPP Info

 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊၼႆႉ ၶၢဝ်ႇVOT တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွင်ႇထိုင်ပွတ်းၸၢၼ်းယဝ်ႉၼႆသေ မၢပ်ႇၽၢမ်းတႃၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မႃးထိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ပၢႆႈမႃးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ၊ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း၊ ၶိုမ်းၵဝ်ႇ ႁူမ်ႈသဵၼ်ႈ(72)လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း(285)ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးသွၼ်ႈယူႇ တီႈဝၢၼ်ႈလဝ်း၊ ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်း၊ ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ဝႃႈၼႆယူႇ ။

Photo credit : Chit Ngwe

ၸွမ်းၼင်ႇလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်တႄႉ ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ၶႃႈဢေႃႈ ၊ ထုၵ်ႇၺႃး သိုၵ်း (RCSS)ၶျေႃးလႅၼ်ဝႃႈ တေတမ်းပၼ်တီႈယူႇ တီႈမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ တီႈၼၼ်ႈ တီႈယူႇလီ တီႈႁႃၵိၼ်ငၢႆႈသေ ၶျေႃးႁွင်ႉမႃး၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၵူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် လၵ်ႉပၢႆႈ လႄႈ ႁွင်ႉ ၵုမ်းဝႆႉ ပေႃႈမႄႈၶဝ်ၸိူင်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ၊ တီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်(RCSS) ၶျေႃးႁွင်ႉ မႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵူဝ်သေပၢႆႈၸုမ်း(RCSS)ဝႆႉၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈလၢတ်ႈၼႄၸုမ်းၶၢဝ်ႇ SSPP Info ၼင်ႇၼႆ။

photo credit : Chit Ngwe

မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉလႅင်းတေႉဝႃႈ “ ၶႃႈတေႉဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁၼ်ၶဝ်ၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈၼႂ်းၵႃလိၼႆႉ Lock downဝႆႉလႄႈ ယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼႆသေ- ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းလၢဝ်တေႉဝႃႈ မႃးတေႉယူႇ၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်လုၵ်ႉလႂ်မႃး၊ ႁဵတ်းႁိုဝ်သေမႃး လႆႈႁၼ်ဝႅၼ်တူၵ်းၵႃးပိုၵ်ႉပိုၵ်ႉပၢၵ်ႉပၢၵ်ႉၵူၺ်း ” ဝႃႈၼႆ ။

 ၸုမ်း(RCSS)ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းယင်းပႆႇပဵၼ် ပေႃးတဵၵ်းလိုပ်ႈၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈထႃႈယူႇ၊ ဢမ်ႇပၢႆႈ ဢမ်ႇလႆႈၼႆသေ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶဝ်သေ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ သမ်ႉ ၸုတ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပႅတ်ႈ တီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ၸႂ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်တီႈ ၸုတ်ႇပႃး ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းမိူင်းမႃး ႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ် လႄႈ ပေႃး ယဝ်ႉ ၼေးသႂ်ႇ(SSPP)ၼၼ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးလဵၼ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...