News

News

Friday
September, 29

ႁိမ်းၸမ်တႃႈလူတ်ႉၾႆး ဝဵင်းယေႇဢူး မၢၵ်ႈတႅၵ်ႈသႂ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 10 2021  ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း ၸေႈဝဵင်းယေႇဢူး မိူဝ်ႈၽွင်း ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉထူဝ်းသိုၵ်းပႆလိၼ်ၶိုၼ်ႈ တၢင်းတႃႇလူတ်ႇၾႆး ႁိမ်းၸမ် ဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇတေႇ (သံသည်) ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႈၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း (YUG) လွမ်ႉၶဝ်ႈတိုၵ်း ဢဝ်မၢၵ်ႈ 4 လုၵ်ႈပွႆႇသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ၊ လႆႈမၢတ်ႈၸဵပ်း တၢင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit. DVB

ၸုမ်းသိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း(YUG) ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼေဝႃႈ-” ၶဝ်ဝႃႈ တေမႃးႁႃ ၵူၼ်းလူင် မိူင်းငိုၼ်းၼႆသေ မႃးသွၵ်ႈတဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶျွၢၼ်းတႃႇ (ချမ်းသာ) ၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတၢင်း ဢၼႄႇဢူး သေ ၸႅတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းပွႆႇၵမ်ႈၽွင်ႈမႃးၵူၺ်း ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း တီႇပႄးယိၼ်း (ဒီပဲယင်း) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေမႃး မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၽႅဝ် မိူဝ်းတၢင်းယေႇဢူးၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႈၺႃး ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းဢဝ်မၢၵ်ႈပွႆႇ သႂ်ႇ လႄႈ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႈၸဵပ်း လွတ်ႈၽေးပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမူတ်း ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ပူႉတလိၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ လပၢၼ်ႇ ဢူၵ်ႉၽူဝ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇယိူပ်ႇၺႃး လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁူႉ ၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

Cource News. DVB.No

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...