News

News

Tuesday
September, 26

ၼႂ်းမိူင်းသီးလီးယႃး ၵႃးသၢႆသိုၵ်း ၼိုင်ႈလမ်း ထုၵ်ႈၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႈ လႆႈလူႇတၢႆ 14 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20.10.2021  တီႈမိူင်းသီးလီးယႃး  ဝဵင်းတမၢတ်ႉၸၵၢတ်ႉသ် ၵႃးသၢႆသိုၵ်းလမ်းၼိုင်ႈ လႆႈထုၵ်ႈၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႈ လႄႈ  ၵူၼ်းသိုၵ်းလႆႈလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း (14) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း သီးရီးယႃး ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ- ဢၼ်မၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႈသႂ်ႇၵႃးသၢႆသိုၵ်းၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်ႇပွႆႇသႂ်ႇၼႆ ပႆႇလႆႈႁူႉၵမ်းလဵဝ်။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵၢင်ဝဵင်းတမၢတ်ႉၸၵၢတ်ႉသ် ၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်း ၼမ် ၽွင်းၵႃးသၢႆသိုၵ်း တၢင်ႇၵူၼ်းလူင်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ တင်းၼမ် တိုၵ်ႉဢၢင်ႈၽႅဝ်ၼိူဝ်ၶူဝ် ႁႃႇၾိတ်ႉဢႄဢႃႇသတ်ႉသ် ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႈသႂ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

photo credit.

“ ယွၼ်ႉၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸၢင်ႈတႅၵ်ႈသွင်ဢၼ်ၼႆႉတႅၵ်ႈသေယဝ်ႉ၊   ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸၢင်ႈတႅၵ်ႈထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးၸၢၵ်ႈလႆႈၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ  ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၽေးသင် ဢၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃၵၢၼ်ႁၢႆႉၵူၺ်း” ၽူႈမီးၸၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ၼႆ။

တပ်ႉဢၼ်လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈသႅတ်ႉၸႃႇၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢႃႇသၢတ်ႉသ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႉႁႂ်ႈၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ် မိပ်ႇငႅၼ်းယဝ်ႉ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းတမၢတ်ႉသၢတ်ႉသ်တႄႉ မီးၵမ်ႉဢႄႇၵူၺ်း ။

တပ်ႉသိုၵ်း ရသျႃး လႄႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း ဢီႇရၢၼ်ႇၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း သျီူးယူဝ်ႇ သေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢႃႇသၢတ်ႉ ၶိုၼ်းၸမ်ၵုမ်းထိင်းလႆႈ တင်းမိူင်းယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ဢႃႇသတ်ႉတိုၵ်းယူႇ ၽၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းသီးရီးယႃးၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း တပ်ႉၵုမ်းထိင်း ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူဝ်ထူပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-ဝၢႆးသေ မၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႈၼႂ်းဝဵင်း တမၢတ်ႉ သၵၢတ်ႉသ်ယဝ်ႉ ၊ ဝဵင်းဢႃႇလီႁႃႇ ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတၢင်ႇၸုမ်း ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈ တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

Source.DVB.no

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...