News

News

Sunday
October, 1

ၸေႈဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

ဝၼ်းထီႉ 21.10.2021  ၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈၸႄႈမိူင်းယၢင်း ၸေႈဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႇ  ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တင်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင်  (KA)(KNDF)  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၼိုင်ႈဝၼ်းၵူၺ်း (4) ပွၵ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇၶွင်သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉပၢႆ  ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

Credit.DVB.no

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႇဢၼ်ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈထႃးလႄး ၊ ဝၢၼ်ႈၵျူဝ်းပိၼ်ၵူင်း တင်း ဝၢၼ်ႈၼၢင်းၽႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင်(KA) ၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႈပွႆႇသႂ်ႇ တပ်ႉၶွင်သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တၢင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ ။

“ မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶၢမ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း 4 ပွၵ်ႈ ၊  ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆမၢတ်ႈၸဵပ်း တၢင်းၼမ်၊  ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင်ၶဝ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ လႄႈ  ၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 လမ်းလူႉၵွႆ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် လူႉတၢႆၸွမ်း 26 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်မၢတ်ႈၸဵပ်းၵေႃႈ မီးမွၵ်ႈ 30/40 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းတႄႉယဵၼ်ဝႆႉယူႇ”  ဝႃႈၼႆ ။

သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၊ မႃးထႅမ်ႁႅင်းတၢင်းလင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႈၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ပႂ်ႉဢဝ်မၢၵ်ႈတႅၵ်ႈပွႆႇသႂ်ႇၸွမ်းတၢင်း လႄႈ ထုၵ်ႇၺႃး လူမ်ႇယိုဝ်းထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ ။

“ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ်လွႆၶေႃၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လူႉတၢႆ သွင်ၵေႃႉ”  ၼႆ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ”  ၼင်ၼႆ ။

Source News. DVB.no

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...