News

News

Thursday
September, 28

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းပၼ် မေႃသွၼ်ၸၢႆးယွတ်ႈမၢဝ်း

 

SSPP/SSA 08/10/2021

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBCၸၢႆးယွတ်ႈမၢဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃး RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵႂႃႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ်လူႇတၢၼ်း ပၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05/လိူၼ် October/ 2021 ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၸၢႆးယွတ်ႈမၢဝ်း ၽူႈတွႆႇတိုင်ႈ ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၵေႃႈၸႂ်ႈ ၊ ၽူႈပူင်သွၼ်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC လႄႈ တူင်ႉၼိုင်ပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၸုမ်း SSPP ၵေႃႈၸႂ်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁွင်းလူင် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး တႃႇတေလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၸွမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈမိုဝ်းၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေႃသွၼ် ၸၢႆးယွတ်ႈမၢဝ်း လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းသေ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇ ဝၢႆးၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၵၼ်ယဝ်ႉ  ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၶဝ် ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵမ်ႇၵႂႃႇ ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆတႄႉလႆႈပူၼ်ႉတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06/10/2021 ယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ (06:00) မူင်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 07/10/2021 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (80:00) တေႃႇ (09:00) မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ် ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်း လုင်းသေႃး ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႂ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (08:00) မူင်းၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇၵူႉသူဝ်ႇပၼ် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵႂႃႇ ယူႇဝႃႈၼႆ ။   

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...