News

News

Sunday
October, 1

ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSPP တီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

Photo :Credit

SSPP/SSA 06/10/2021

ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵွၼ်ႇထူဝ်း Control တိူဝ်ႉၺႃးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်တိုၵ်းၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၸွမ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁွင်းလူင်သေပွၵ်ႈၶိုၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းလပ်း ဝၼ်းထီႉ 05/လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ-2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁွင်းလူင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈႁွင်းလူင်  လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝၢၼ်ႈႁွင်းလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (17:00)မူင်း ၊ ဝၢႆးသွင်ၽၢႆႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ထိုင်မႃး ၵၢင်ၶမ်ႈယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁွင်းလူင် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈမူႇၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ၊ ဝၢႆးၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ပၢင်ၵိၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇပေႃးၵႆ မိူဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈႁူဝ်ၶူဝ် ၽၢႆႇဢွၵ်ႇမၢၼ်ႈႁွင်းလူင် ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ပႂ်ႉဢဝ်မၢၵ်ႇ ၵွၼ်ႇထူဝ်း Control မဵဝ်းမၢၵ်ႇဢၼ်ႁဵတ်းဢဝ် မိပ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၸၢႆးယွတ်ႈမၢဝ်း  ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ။

Photo : Credit

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ SSPP/SSA လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ၼႆႉယူႇဝႆႉ ၽၢႆႇတူၵ်းၶူဝ် ယူႇၸိူဝ်းတူင်ႈၼႃးသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွၼ်ႇထူဝ်း Control ၸႂ်ႉၸွမ်းမၢၵ်ႇပွမ်းဢၼ်ႁဵတ်းဢဝ်သေ မိပ်ႇသႂ်ႇၵူၺ်း ၵူၼ်းဢၼ်မႃးမိပ်ႇသႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵူၺ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ယူႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၽၢႆႇတူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းယူႇဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးယွတ်ႈမၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈ SSYCBY သေတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မေႃသွၼ် ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၽူႈသူင်ပၢႆးမွၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...