News

News

Sunday
May, 19

ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး (4)ၵေႃႉ ပႃးပူႇၵၢင်ႉၼိုင်ႈၵေႃႉ

Photo :Credit

SSPP/SSA 02/10/2021

သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ပၢႆႈမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႉၺွပ်း ပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၵႂႃႇပႃးဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/09/2021 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (02:00) မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းRCSS ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း (4)ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူၺ်ႈဢၢင်ႈၶေႃႈဝႃႈ ၵွပ်ႈႁွင်ႉၵႂႃႇၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ဢၼ်ၵႂႃႇမီးဝႆႉ တီႉဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈလဝ်း ၸေႈဝဵင်း ၵုၼ်ႁိင်း ဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းမႂ်ႇ တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း RCSS ၼၼ်ႉလၵ်ႉပၢႆႈ လႄႈၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ  ။

Photo : Credit

ၸၢႆးဢုင်း ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶဝ်လႆႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်လၵ်းပၢႆႈတပ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ ၶဝ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႉၺွပ်း ဢဝ်ပေႃႈမႄႈၶဝ်ၶိုၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈၶဝ်မႃး တီႉၺွပ်းၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းႁိုဝ်ၺီႉၵၼ်သေ ၶဝ်ႈမႃးၺွပ်းၵႂႃႇတႄႉဢမ်ႇႁူႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ  ဢၼ်ၶဝ်မႃးၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပႃးတင်းပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ (1) လုင်းတိၼ်ႇဝိၼ်း ပဵၼ်ပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၊ (2) လုင်းပွႆး၊ (3) ပႃႈပဝ်း၊ (4) ပႃႈသူၺ်ႇၵျႃႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ ။

လွင်ႈဢၼ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ 4 ၵေႃႉၼႆႉ လုင်းတိၼ်ႇဝိၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၶင်ၶွၵ်ႈတႂ်ႈလိၼ်ဝႆႉတီႈတပ်ႉႁူးသူၼ် ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းသင် တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း တႃႇထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉတႄႉၵေႃႈ ၺႃးၶွၵ်ႈၶင်ယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်တီႉၺွပ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ႁဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ ပႃးတၢင်းပူႇၵၢင်ႉႁဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵွၼ်ႇဢေႃႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ႁူႉဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ်ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း RCSS ၼၼ်ႉ လၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၶႃႈ လႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈၸင်ႇလႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇတီႈၼႂ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယူႇဢေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ RCSS ၶဝ်ၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ၸွပ်ႇသေ ပေႃးႁူႉယဝ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်မွၵ်ႈ 6/7 ၵေႃႉသေ  ၺီႉၵၼ်တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၺွပ်းၽႅဝ်တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵွၼ်ႇၶႃႈ၊  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇႁတ်းယူႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇၵေႃႈၼမ်မႃးၶႃႈဢေႃႈ၊ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတေႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၶဝ်ၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉတေႉ ဢဝ်တူဝ်ၶဝ် ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ” လၢတ်ႈဝႃႈၼင်ႇၼႆ ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ လုင်းတိၼ်ႇဝိၼ်း ၊ လုင်းပွႆး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း တီႈ ပွၵ်ႉ (7) ၊ ပႃႈပဝ်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း တီႈပွၵ်ႉ (2) ၊ ပႃႈသူၺ်ႇၵျႃႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း တီႈပွၵ်ႉ (8) ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ ။

Source : Local

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...