News

News

Thursday
September, 28

ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၸုတ်ႇၽဝ် ႁူင်းပလိၵ်ႈ တီႈၸေႈဝဵင်း ထီးၶျၢႆႉ

Photo Credit : Khit Thit Media

SSPP/SSA 04.10.2021

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 03 ဝၼ်း လိူၼ် October 2021 ၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈပႅတ်ႇမူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ၶဝ် ဢဝ်ၾႆးၽဝ် ႁူင်းပလိၵ်ႈဢႃႇလႄႇတေႃး တီႈၸေႈဝဵင်းထီးၶျၢႆႉ၊ ၸေႈတွၼ်ႈ ၵတႃႇ၊ တိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သေ ပဵၼ်လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်ႇၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း PDF ဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ် လူမ်ႇယိုဝ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းထီႉၶျၢႆႉၼၼ်ႉ ပၼ်ၽၢင်ႉ ဝႆႉဢွၼ်တၢင်းယူႇၼႆ လႆႈႁူႉဝႆႉတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထီးၶျၢႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

“ၶႃႈႁဝ်းၾၢင်ႉၺႃးတႄႉ ၸုမ်း PDF ႁဝ်းတႄႇဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းဝဵင်း ထီးၶျၢႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ 5 မၼိတ်ႉ 2 လုၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ။ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈထီးၶျၢႆႉတႄႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢိတ်းဢိတ်းယူႇ။ ၵူၺ်းပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးလီၶႃႈ” ၵူၼ်းပၼ်ၶၢဝ်ႇ PDF ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းတီႈဝဵင်းထီးၶျၢႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ ပလိၵ်ႈၵမ်ႉၼမ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဢလႄႇတေႃးတႄႉ ၶဝ်ၶၢႆႉၵႂႃႇ ႁိုင်ယဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းဝႆႉ ၵူၼ်းပႂ်ႉမၼ်းဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း၊ ၶဝ်ဝႃႈတႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF ၶဝ်မႃးၸုတ်ႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝႃႈၼႆၶႃႈ၊ ၵူၼ်းပႂ်ႉဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ပၢႆႈမူပၢႆႈမႃးယဝ်ႉ ထိုင်မႃးၵၢင်ၶမ်ႈ  ၶိုၼ်းတေမီးလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈၶႃႈယူဝ်ႉ မိူဝ်ႈ 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉၶႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်မၼ်းၵူၺ်း ၊ လွင်ႈလူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ ။

ၽွင်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ႁူင်းပလိၵ်ႈဢလႄႇတေႃး၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းလုမ်း၊ လူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၺႃးၸုတ်ႇၽဝ်မူတ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၽွင်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် ထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈထီးၶျၢႆႉ ယဝ်ႉသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

Source : Khit Thit Media

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...

မိူင်းၶႄႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈပၢင် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝုၼ်ႇပိူဝ်ႊ 15 ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႂ်းဢႄးသျႃး Mr. ၸၢၼ်ႉၵေႃႇသိၼ်း ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ...

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တင်း ၶႄႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းၵမ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းဢၼ် ပွႆႇဢွၵ်ႇလႆႈ ထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ၵႃႇပုၼ်ႇတၢႆႇဢွၵ်ႉသၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သွင်မိူင်းမီး...