News

News

Thursday
September, 28

ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA  ပွႆႈမၢၵ်ႈတႅၵ်ႈသႂ်ႇ သၢႆၵႃးသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Photo : Credit

SSPP/SSA 06.10.2021

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 05.10.2021 တီႈမိူင်းၶၢင်ၸေႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထူဝ်းသၢႆသိုၵ်း လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ဢဝ်မၢၵ်ႈတႅၵ်ႇပွႆႈသႂ်ႇၵႃးသေ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၽၢႆႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ KIO လၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ ။

 မိူဝ်ႈဝႃး October , 5   ၼႂ်းမိူင်းမွၵ်ႇ  ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမျဵဝ်ႉတိတ်ႉ မၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇယဝ်ႉ မီးလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၼေႃႇပူႇ ၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၼေႃႇပူႇ ၼႂ်းသိုၵ်း KIA သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ၵွပ်ႈသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးသူင်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ၵူၼ်းၶဝ် လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA  လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႈတႅၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇၵႃးသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တေႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ လႆႈငိၼ်းသဵင် ၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၶႃႈယူႇတီႈ မိူင်းမွၵ်ႇသေ လႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇသဵင်ၵွင်ႈယူႇ ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတူၺ်း ။ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈတေႉဝႃႈ  လႆႈႁၼ်ၵႃး ၸုမ်းၶွင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးတၢင်းၽၢႆႇမျဵဝ်ႉတိတ်ႉ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႈတႅၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇၵႃး  ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉသုမ်းၵႃးလူင် 3 လမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၼေႃႇပူႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉပဵၼ်တီႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတင်းၼမ် လႄႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း တေႃႇသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈ September,27 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းမွၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၽေဢၼ်မီးႁိမ်း ၸဵင်ႇလူင်း တီႈလုမ်းပလိပ်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း  3 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ပွတ်းတၢင်း တၼၢႆး-သဵၼ်ႈတၢင်းလီတူဝ်ႇၼႆႉ သၢႆၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်းၵမ်းလႆႈထုၵ်ႇၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇယူႇၼႆ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼိုင်ႈၵေႃႉလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၽူႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Source : Mizzima

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...