News

News

Sunday
October, 1

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်သၵ်း ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ထုၵ်ႇၺႃး ဢဝ်လႅဝ်းၽၼ်းသေ ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ

Photo : Credit

SSPP/SSA 07.10.2021

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်သၵ်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ်ဢဝ်လႅဝ်းၽၼ်းသေ ႁိမ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢၼ်ႇ  တၢင်းၽႄမႃး ၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 ဝၼ်းလိူၼ် October 2021  (လိူၼ်သိပ်းလပ်း) ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈ ပၢင်သၵ်း (8) ၵေႃႉ ပႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈ (4) လမ်း၊ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ လႄႇသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈ မႃးႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းၸူၼ် မီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ဢဝ်လႅဝ်းၽၼ်း ၸိူဝ်းၸုမ်းၶဝ် 8 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်တိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း (2) ၵေႃႉ ထုၵ်ႇ ႁိမ်ဢဝ်ပႃး လူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ (3) လမ်း လႄႈ ၽူင်း (3) လုၵ်ႈ ၊  ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၽၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo : Credit

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်သၵ်း  ၸၢႆးပိုၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ၊ ၶဝ် (8) ၵေႃႉၼႆႉ ၶဝ်ၵႂႃႇလႄႇသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၺႃးၸူၼ်တီႈ တၢင်းၽႄ ၵႂႃႇၼမ်ႉပွင်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ၊ တႃႇသွင်ၵေႃႉတႄႉ ၺႃးၽၼ်း ၸွမ်းႁူဝ်ၸွမ်းၼႃႈ ၸွမ်းၶႅၼ်ၸွမ်းတူဝ် ၺႃးၽၼ်းႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ဢၢႆႈတႃး တႄႉလႆႈယဵပ်ႉမွၵ်ႈ (11) ႁွႆးၶႃႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ (16) ႁွႆးၶႃႈဝႃႇ ငိၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈၼေဝႆႉၶႃႈ ၊ ၵူၼ်းၸူၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈလူတ်ႉၵႂႃႇသီႇလမ်း လႄႈ ၽူင်း (3) လူၵ်ႈ၊ လူတ်ႉတႃႇၼိုင်ႈလမ်း တႄႉ ၶဝ်ပေႃႉလႅဝ်သေ ပႅတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းယုမ်းၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မႃးၸူၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်သၵ်းၼႆႉ ၼႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၼႃႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၼႃႈၶႄႇ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇတီႈလႂ် လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၶႃႈ ၼႆ ၸၢႆးပိုၼ်းသိုပ်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ ။

ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၶွင်ႇသီသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၽေးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လႄႈ မီလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်တႃႇ 5 ၵေႃႉမိူၼ်ၵၼ်  ဝႃႈၼႆ။                                                                                                                                                                                                         

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...

ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်း(1)ပႃး

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇလိူဝ်သင် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇပႃးၼိုင်ႈ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၾႆးၼႆယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းထီႉ 13-02-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ (9:30) မူင်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၾႆးတဵၼ်းဢၼ်ၸပ်းတႆႈ ၼႃႈၶဵင်ႇၽြႃး သေ...

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း လိၼ်ယူတ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်ႁိုင်သၢမ်ဝၼ်းလႄႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ၼမ်ႉလွႆ လူၵ်ႈၼွင်း  လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/10/2021 ၽူႈမီးပုၼ်ၽွၼ်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ ၵေႃႈ မီးယူႇ (30)...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉ 2 ၵေႃႉ လႆႈမွၵ်ႈ 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ။

SSPP/SSA 11.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉသွင်ၵေႃႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02.10. 2021 ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႉဢေးၶျၢၼ်းတႃႇ - ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ...