News

News

Monday
June, 17

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ဢၼ်ပၢႆႈၽေး ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ

SSPP/SSA 07.10.2021

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်ယဝ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ – 06-10-2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ႁူဝ်ၶၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၼၢင်း ၊ လင်ႁိူၼ်း 40 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆ ပႃးမုၼ်ၸၢင်း 2 ပႃး ဢၼ်ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႇၵေႇတူႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၽေးၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵေႇတူႉ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းသေ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ လီမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ လႄႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈတီႈပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵုမ်းၵမ်ထိင်းလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းလႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်ယူႇတီႈ SSPP ၵုမ်ထိင်းလႆႈယဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ- ဝႃႈၼႆ ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉယူႇတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...