News

News

Friday
September, 29

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉ 2 ၵေႃႉ လႆႈမွၵ်ႈ 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ။

SSPP/SSA 11.10.2021

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉသွင်ၵေႃႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02.10. 2021 ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႉဢေးၶျၢၼ်းတႃႇ – ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မႄႈထဝ်ႈ ပႃႈၸၢင်းသွႆႈ ဢႃႇယု(63) ပီႊ ၊တင်းလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးမၢဝ်းလႅင်း ( ႁွင်ႉ) ဢၢႆႈလႅင်း ဢႃႇယု (35)ပီႊ လုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်း ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ (4) မူင်းပၢႆယဝ်ႉ ၊ ႁၢႆၵႂႃႇ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၽူင်းၵေႃႈဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် မႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၵူဝ်ပဵၼ်သေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းၵိၼ်ၸမ်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – မိူဝ်ႈၶဝ်တေဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ မႃးသႂ်ႇၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉတီႈလၢၼ်ႉၶႃႈသေ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၶူဝ်းလၢႆႈ ၶူဝ်းပုတ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပႃးသင် ၽူင်းၵေႃႈဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇ ၶဝ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်း လႅပ်ႈမိူၼ်တေ မီးၵူၼ်းႁွင်ႉ တီႈတၢင်ႇႁိူၼ်းသေ ၵႂႃႇထူပ်းယဝ်ႉဢၢၼ်းပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၶဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁၢႆလူင်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵႂႃႇလႂ်တၢင်းလႂ်ၽႂ်ႁွင်ႉၵႂႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၶႃႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ပႃႈၸၢင်းသွႆႈ လႄႈ ၸၢႆးမၢဝ်းလႅင်း ( ႁွင်ႉ) ဢၢႆႈလႅင်း ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းသေ တူၵ်ႇႁႃဝႆႉယူႇ သင်ၸိူဝ်ႉၽူႈလႂ်ႁူႉႁၼ်ၼႆၵေႃႈ ပွင်ႇပၼ်တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ သေၵမ်းၼႆယူႇၶႃႈဢေႃႈ ။           

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...

ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်း(1)ပႃး

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇလိူဝ်သင် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇပႃးၼိုင်ႈ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၾႆးၼႆယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းထီႉ 13-02-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ (9:30) မူင်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၾႆးတဵၼ်းဢၼ်ၸပ်းတႆႈ ၼႃႈၶဵင်ႇၽြႃး သေ...

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း လိၼ်ယူတ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်ႁိုင်သၢမ်ဝၼ်းလႄႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ၼမ်ႉလွႆ လူၵ်ႈၼွင်း  လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/10/2021 ၽူႈမီးပုၼ်ၽွၼ်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ ၵေႃႈ မီးယူႇ (30)...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉၵိၼ်

SSPP/SSA 07.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ယူႇတင်းၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07-10-2021 ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးသီမူၼ်ႇ...