News

News

Wednesday
July, 17

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။

လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ မိူဝ်းၼွၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းပႅၵ်ႇၶိုၼ်းၼိုင်ႈ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ် ၸူးႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပႅၵ်ႇ သွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးမျႃႉ လႄႈ ဢေးယိင်း ၵႂႃႇႁႃၸွမ်း  မိူဝ်ႈၽွင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈ  ၽႅဝ်ႁိမ်းၸမ်ၸဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇသေ တိူဝ်ႉၺႃး လုင်းသၢမ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃၵေးသီးသေ လူႉသဵင်ႈ တီႈႁူင်းယႃၵေးသီး ဝႃႈၼႆ ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလူႉတၢႆတီႈႁူင်းယႃၵေးသီး

ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်မၼ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ  – “ မၼ်းႁႃဝူဝ်းမၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉ မၼ်းငိၼ်းဝႃႈ ဝူဝ်းမၼ်းမီးသၢႆတၢင်းၵုင်းပႅၵ်ႇၼႆသေ မၼ်းမိူဝ်းၼွၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းပႅၵ်ႇ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ် မိူင်းလႅင်းမႃး ၸွင်ႇၸူးဢဝ်ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၵႂႃႇႁႃၸွႆႈမၼ်း မိူဝ်ႈထိုင်တၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းပႅၵ်ႇ ႁိမ်းၸဝ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇမၼ်းၵမ်းလဵဝ် ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းမၼ်း တႄႉလၢတ်ႈၼႄႁဝ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၽႅဝ်းႁိမ်းၼၼ်ႉ ငိၼ်းသဵင်မေႃး တိတ်းတိတ်း  2 ၵမ်းၵေႃႈတႅၵ်ႇၵမ်းလဵဝ် ၼႆဢေႃႈ ၊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ၶဝ်မႃးပႂ်ႉတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၸုမ်းဢၼ်မႃးမီးတီႈ ပၢင်ၵၢတ်ႇ  ၼၼ်ႉဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ ။

လုင်းသၢမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၵေႃႇ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ပႃႈပိူင်း  မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈယိင်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမူၼ်ႇ ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်း တိုၵ်ႉၵႂႃႇတူၺ်းႁႆႈတူၺ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၽႃႈၺႃးမၢၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉသေ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းမွင်ႇ ဢႃႈသၢၵ်ႈ (50) ပီႊ၊ ၸၢႆးသၢင်ႈၼူၺ်ႈ (25)ပီႊ လႄႈ ဢၢႆႈလႅင်း (18) ပီႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.10.2021 သေ လုမ်းၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼေႃႇသႅင် ၊ ဝၢၼ်လွႆသၢင်း ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး တပ်ႉၵဝ်ႇဢၼ်သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ယူႇဝႆႉမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉ တၢင်းၼမ်သေထွႆႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေၵႂႃႇၸႂ်းႁႆႈတူၺ်းသူၼ်ၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ဝႆႉယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇတင်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ်ၵေႃႈ  မိူဝ်ႈဝႃး ဝူဝ်းၵႂႃႇၽႃႇၺႃး သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လႅပ်ႈပဵၼ်မၢၵ်ႇႁၢင်ႈမဵဝ်းသႅၼ်းယႂ်ႇၼႆ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈတင်း ႁူၺ်ႈမူၼ်ႇ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးလူင်းၵႂႃႇ တၢင်းတူင်ႇလၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်း RCSS ၶဝ် ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ ။

ၽၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃးလူင်း ၽၵ်းၼၢမ် ၵေးသီး  တႄႇဢဝ်ၽၵ်းၼၢမ် တေႃႇထိုင်ႈဝၢၼ်ႈပၢင်ပူဝ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်း RCSS ယူႇသဝ်းဝႆႉသေ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉတင်းၼမ် ၽၢႆႇ SSPP/SSA သမ်ႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၽၢႆႇႁွင်ႇတၢင်းၵႃး ၽၵ်းၼၢမ် လႄႈ ၵေးသီး ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...