News

News

Thursday
September, 28

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။

လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ မိူဝ်းၼွၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းပႅၵ်ႇၶိုၼ်းၼိုင်ႈ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ် ၸူးႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပႅၵ်ႇ သွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးမျႃႉ လႄႈ ဢေးယိင်း ၵႂႃႇႁႃၸွမ်း  မိူဝ်ႈၽွင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈ  ၽႅဝ်ႁိမ်းၸမ်ၸဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇသေ တိူဝ်ႉၺႃး လုင်းသၢမ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃၵေးသီးသေ လူႉသဵင်ႈ တီႈႁူင်းယႃၵေးသီး ဝႃႈၼႆ ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလူႉတၢႆတီႈႁူင်းယႃၵေးသီး

ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်မၼ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ  – “ မၼ်းႁႃဝူဝ်းမၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉ မၼ်းငိၼ်းဝႃႈ ဝူဝ်းမၼ်းမီးသၢႆတၢင်းၵုင်းပႅၵ်ႇၼႆသေ မၼ်းမိူဝ်းၼွၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းပႅၵ်ႇ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ် မိူင်းလႅင်းမႃး ၸွင်ႇၸူးဢဝ်ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၵႂႃႇႁႃၸွႆႈမၼ်း မိူဝ်ႈထိုင်တၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းပႅၵ်ႇ ႁိမ်းၸဝ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇမၼ်းၵမ်းလဵဝ် ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းမၼ်း တႄႉလၢတ်ႈၼႄႁဝ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၽႅဝ်းႁိမ်းၼၼ်ႉ ငိၼ်းသဵင်မေႃး တိတ်းတိတ်း  2 ၵမ်းၵေႃႈတႅၵ်ႇၵမ်းလဵဝ် ၼႆဢေႃႈ ၊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ၶဝ်မႃးပႂ်ႉတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၸုမ်းဢၼ်မႃးမီးတီႈ ပၢင်ၵၢတ်ႇ  ၼၼ်ႉဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ ။

လုင်းသၢမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၵေႃႇ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ပႃႈပိူင်း  မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈယိင်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမူၼ်ႇ ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်း တိုၵ်ႉၵႂႃႇတူၺ်းႁႆႈတူၺ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၽႃႈၺႃးမၢၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉသေ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းမွင်ႇ ဢႃႈသၢၵ်ႈ (50) ပီႊ၊ ၸၢႆးသၢင်ႈၼူၺ်ႈ (25)ပီႊ လႄႈ ဢၢႆႈလႅင်း (18) ပီႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.10.2021 သေ လုမ်းၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼေႃႇသႅင် ၊ ဝၢၼ်လွႆသၢင်း ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး တပ်ႉၵဝ်ႇဢၼ်သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ယူႇဝႆႉမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉ တၢင်းၼမ်သေထွႆႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေၵႂႃႇၸႂ်းႁႆႈတူၺ်းသူၼ်ၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ဝႆႉယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇတင်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ်ၵေႃႈ  မိူဝ်ႈဝႃး ဝူဝ်းၵႂႃႇၽႃႇၺႃး သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လႅပ်ႈပဵၼ်မၢၵ်ႇႁၢင်ႈမဵဝ်းသႅၼ်းယႂ်ႇၼႆ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈတင်း ႁူၺ်ႈမူၼ်ႇ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးလူင်းၵႂႃႇ တၢင်းတူင်ႇလၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်း RCSS ၶဝ် ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ ။

ၽၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃးလူင်း ၽၵ်းၼၢမ် ၵေးသီး  တႄႇဢဝ်ၽၵ်းၼၢမ် တေႃႇထိုင်ႈဝၢၼ်ႈပၢင်ပူဝ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်း RCSS ယူႇသဝ်းဝႆႉသေ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉတင်းၼမ် ၽၢႆႇ SSPP/SSA သမ်ႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၽၢႆႇႁွင်ႇတၢင်းၵႃး ၽၵ်းၼၢမ် လႄႈ ၵေးသီး ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ

လုင်းတိၼ်ႇဝိၼ်း ဢႃယု(59) ပီႊ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈပွၵ်ႉ(7)  မိူဝ်ႈလိူၼ်September 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ...