News

News

Thursday
June, 20

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

Featured in:

September 30,2021

ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊  ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ  ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ပိူဝ်ႈတႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိူင်ႈဢၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SA) ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit. shannews.org

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၼိူင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ မီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း (4)ၶေႃႈ၊ ပိူင်ၵၢၼ်(6)ဢၼ် ဝႃႈၼႆ။  

 ၼင်ႇႁိုဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼႆႉ တေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တေၶၢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းတွင်း ၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်လႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵူႊလွင်ႈလွင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

Photo Credit.shannews.org

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈဢၼ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ် လပ်ႉလပ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPPၼၼ်ႉသေ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇSSPP  လွင်ႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တေႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း၊ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတေႉ ပေႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တေလႆႈမီးလွင်ႈ ၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းသင်? တေႁဵတ်းသင်? ၽႂ်ယူႇတၢင်းလင်သေၸတ်းၽႅၼ် ၼၼ်ႉၼႃႇ ၼေႃႈ?  ပေႃးမိူၼ်တေဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၵေႃႈ တၵ်းလႆႈ ၸုၵ်းပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈလူၺ်ႈ ယႃႇၸူႇယွႆးၵၢၼ်းၶမ်းသေႁိဝ်ႈၸင်ႈ ၊  တူၺ်းၽဵင်ႇၽဵင်ႇ ၶိုင်ႈၶိုင်ႈသေလၢတ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးမီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းတႅၵ်ႇလႅင်းလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တေႉ လူဝ်ႇပဵၼ်လၢႆးယူႇၽၢႆႇၸဵင်ႇလီသေႁဵတ်း၊ လၢႆးယူႇၽၢႆႇၸဵင်ႇလီသေမုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဢပိဝ်ႉသၽေႃးၼၼ်ႉၶႃႈယိုင်၊ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈမဵဝ်းၼႆႉတေႉ တေဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် ႁဝ်းၶႃႈတေႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇၼႆဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းၽၢႆႇ(RCSS)သေႃႇသူၼ်းသေ တီႈၼမ်ႉၶမ်း မီးပိုၼ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိူင်ႈလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈတိုၼ်းပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းဢၼ် (RCSS) ယူႇၽၢႆႇလင် ဢဝ်ႁႅင်းသင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶႂ်ႈသၢၼ်ၶတ်း(SSPP/SSA)၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် SSPP/SSAၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉၼႆ ၽူႈထတ်းသၢင် ၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းသွင်ႇမူႇသွင်ၸုမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ၼင်ႇၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...