News

News

Thursday
September, 28

ဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်(4) ဝၼ်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

Photo Credit : DVB

SSPP/SSA 13.10.2021

ၼႂ်းၸေႈမိူင်းယၢင်း ဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႊ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် (KA) တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ (KNDF)ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 12.10.2021  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:30မူင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႊ ၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းထူဝ်းသၢႆသိုၵ်း လုၵ်ႉတင်းဝၢၼ်ႈထႃးလႄး မႃးသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ဢဝ်မၢၵ်ႈပွႆႇသႂ်ႇ သၢႆသိုၵ်းၵႃးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈလူႉလႅဝ် လႄႈ ၽၢႆႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  လႆႈတင်း ၸဵပ်းဝၢတ်ႇ တၢင်းၼမ်ၼႆ  ၽၢႆႇသိုၵ်းယၢင်းလႅင် (KNDF) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11.10.2021 ၵေႃႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈထႃးလႄး ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်း (KA)  လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၽၢႆႇၶွင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၽႅဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈထႃးလႄး ဢဝ်ၾႆးၽဝ် ယွင်ၶဝ်ႈယဝ်ႉ  ႁႅမ်တၢႆဝူဝ်း၊ၵႂၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ် October ,9 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႊ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းယၢင်းလႅင် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မီး 8 ပွၵ်ႈ၊  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထူဝ်းႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႇ ၊ဝဵင်းပေႃႇလၶႄး  မႃးသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးတေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပၢင်တိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇပွတ်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ႁူဝ်ႁဵင်မၼ်းလႆႈပၢႆႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ လႆႈႁဵတ်းသုမ်ႉၽႃႈယၢင်သေယူႇသဝ်းဝႆႉယူႇ  ၊ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်  ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၊ယႃႈယႃတင်းၼမ်ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်ႇ PKPF ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ  တႄႇဢဝ်လိူၼ် ၽေႇၽေႃႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်း တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်း လူႉတၢႆ မီး 122 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းလူႉတၢႆ  မိူဝ်ႈၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် 2 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ထုၵ်ႇၺႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈတၢႆ 82 ၵေႃႉ ဢၼ်လူႉတၢႆ ၊မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉပၢႆႈၽေး 10 ၵေႃႉ ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈ လူႉတၢႆ 28 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉတၢႆၼမ်သေပိူၼ်ႈတေႉ  ပဵၼ်ဝဵင်းတီႇမေႃးသူဝ်း 82 ၵေႃႉ ၊ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ 21 ၵေႃႉ၊ဝဵင်းၽၢႆႇၶုၼ်ႇ 10 ၵေႃႉ ၊ မိူင်းပဵင်း 5 ၵေႃႉ ၊ ဝဵင်းပေႃႇလၶႄး 2 ၵေႃႉ၊ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး 106 ၵေႃႉ၊ ၼၢင်းယိင်း 11 ၵေႃႉ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Source : DVB

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...