News

News

Friday
September, 29

လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း Regency လႄႈ KS( ကျော်စံ) ၶၢႆပၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ

Photo : Credit

SSPP/SSA  02.10.2021

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ( 2 )ဝၼ်း လိူၼ် October 2021 လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း Regency လႄႈ KS (ကျော်စံ) တေတေႇၶၢႆပၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇသေတၢင်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်ႇႁွင်ႇၼႆႉ။

လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း Agency လႄႈ KS (ကျော်စံ) ၶၢႆပၼ်ၼမ်ႉမၼ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈသေ ၵႃးၼိုင်ႈလမ်းၼႆႉ တေသႂ်ႇပၼ်တႃႇ 15,000 ပျႃး လႄႈ လူတ်ႉၶိုင်ႈ (ဆိုင်ကယ်) ၼိုင်ႈလမ်း တေသႂ်ႇပၼ် 2,000 ပျႃး ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ တီႇၸေႇ (Diesel) ၼိုင်ႈလီႇတႃႇ (1,187)ပျႃး၊ (Premium Diesel) ၼိုင်ႈလီႇတႃႇ (1,194)ပျႃး၊ ထၢတ်ႈသီႇ (Octane 92) ၼိုင်ႈလီႇတႃႇ (1,197)ပျႃးလႄႈ ထၢတ်ႈသီႇ (Octane 95) ၼိုင်ႈလီႈတႃႇ (1,750)ပျႃး လႆႈႁူႉဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ယွၼ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၶၼ်ငိုၼ်းလႆႈတုၵ်းလူင်းႁႅင်းသေ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းၵေႃႈလႆႈၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်း ၼိုင်ႈလီႇတႃႇလႂ် ထိုင် သွင်ႁဵင် / သွင်ႁဵင်ပၢႆ / ၼိုင်ႈပုင်းပေႇပႃႇ ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ မၢင်တီႈ ထိုင် သီႇသႅၼ် တေႃႇ သီႇသႅၼ်ႁႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈလူတ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

သုၼ်ၵၢင်ယေးငိုၼ်း ( ဗဟိုဘဏ် ) ဝႃႈတေပိၵ်ႉဢိုတ်း ယေးငိုၼ်း တႃႇ 9 ဝၼ်း

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 17 ဝၼ်းတေႃႇ 25 ဝၼ်း လိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ ပီႊ 2021 ၼႆႉ တႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းတေပိၵ်ႉဢိုတ်းယေး ငိုၼ်းၼႆ ယူႇတီႈ သုၼ်ၵၢင်ယေးငိုၼ်း ( ဗဟိုဘဏ်...

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (4) လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉၼႃးႁႅင်ႈ သုမ်းၽၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ

October 17,2019 By - SSPP/ SSA ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၼမ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၼိမ်းလႄႈ ၼမ်ႉၼႃးၵွင်းသပ်ႉပေႇ ႁႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း မွၵ်ႈ(12)ၵေႃႉဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈပူင်းထုၼ် မွၵ်ႈ(5) ၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်မွၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသွမ်ႈၼႃး

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info August 31, 2019 ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသွမ်ႈၼႃး ယွၼ်ႉၽူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်း ၼမ်ႉႁႅင်ႈလႄႈ ၵႃႈဢၼ်ဝၢၼ်ႇဝႆႉၵေႃႈ ဢႃႇယုပူၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းထီႉ 30.8.2019...