News

News

Tuesday
September, 26

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး

ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-10-2021 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူဝ်းလူႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  တီႈႁိူၼ်း လုင်းၵေႃး + ပႃႈဢိင်ႇ သၢင်ႉငိုၼ်း 20 သႅၼ် ၊ ႁိူၼ်း ပႃႈမၢႆ  20 သႅၼ် ၊ ႁိူၼ်း ၸၢႆးတၢၼ်းသူၺ်ႇ + ၼၢင်းဢိင်ႇ 2 သႅၼ် ၊ ႁိူၼ်းလုင်းဝိႉ + ပႃႈယိင်း 7 မိုၼ်ႇပျႃး  ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း – 42 သႅၼ်ပၢႆ ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းႁိူၼ်း ဢၼ်လႆႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ  ၸွမ်းၼင်ႇၵႃႈၶၼ်မီး ၼမ်ဢေႇ တီႈပေႃႈမႄႈ   ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၸဝ်ႈဢွင်ႇလူႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၸွမ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈ တႃႇငိုၼ်း 42 သႅၼ်ပၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵမ်ႈ ၽွင်ႈၵေႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးဢိတ်းဢွတ်း ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေၸၢင်ႈ မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဢမ်ႇၼၼ် တေၸၢင်ႈပူၵ်းပူင်ၶိုၼ်းလႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၵႃႈၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ လႄႈ ၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးၼႆႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးၾႆးမႆႈ ပဵၼ်ၽီမိုဝ်းၸုမ်းလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈ ငိူင်ႈဝႄႈပၢင်တိုၵ်းဝႆႉ ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉပၢင်ႇၵေႇတူႉ ၊  ႁမ်းငၢႆး မိူင်းၵိုင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ/ႁွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ/ၸၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၼၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽုတ်း ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆဝဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႇဝႅၼ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႃႇဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် Computer ပွၵ်ႈ (6)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 /06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 တေႃႇထိုင် 8 :30 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ၵေႃႇသၢင်ႈထမ်ႇမႃႇရူင်ႇ တီႈၵွင်းမူးထၢတ်ႈ သပ်ႉပိင်ႇၺုၸုမ်ႈမိူင်း ၼိူဝ်သၼ်လွႆလၢၼ်း ဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

January 13,1,2021 By – SSPP/SSA ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2021 ၼီႊၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ႇ တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း

October 23, 2020 By – SSPP/ SSA ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်ႉၾၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း

SSPP info May, 12,2020 ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်ႉၾၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ ႁႆႊ/ၼႃး ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၾၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ (90)တၢင် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇႁိၼ် မႅဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းသႂ်၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းထီႉ...