News

News

Monday
June, 17

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး

ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-10-2021 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူဝ်းလူႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  တီႈႁိူၼ်း လုင်းၵေႃး + ပႃႈဢိင်ႇ သၢင်ႉငိုၼ်း 20 သႅၼ် ၊ ႁိူၼ်း ပႃႈမၢႆ  20 သႅၼ် ၊ ႁိူၼ်း ၸၢႆးတၢၼ်းသူၺ်ႇ + ၼၢင်းဢိင်ႇ 2 သႅၼ် ၊ ႁိူၼ်းလုင်းဝိႉ + ပႃႈယိင်း 7 မိုၼ်ႇပျႃး  ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း – 42 သႅၼ်ပၢႆ ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းႁိူၼ်း ဢၼ်လႆႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ  ၸွမ်းၼင်ႇၵႃႈၶၼ်မီး ၼမ်ဢေႇ တီႈပေႃႈမႄႈ   ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၸဝ်ႈဢွင်ႇလူႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၸွမ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈ တႃႇငိုၼ်း 42 သႅၼ်ပၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵမ်ႈ ၽွင်ႈၵေႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးဢိတ်းဢွတ်း ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေၸၢင်ႈ မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဢမ်ႇၼၼ် တေၸၢင်ႈပူၵ်းပူင်ၶိုၼ်းလႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၵႃႈၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ လႄႈ ၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးၼႆႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးၾႆးမႆႈ ပဵၼ်ၽီမိုဝ်းၸုမ်းလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈ ငိူင်ႈဝႄႈပၢင်တိုၵ်းဝႆႉ ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉပၢင်ႇၵေႇတူႉ ၊  ႁမ်းငၢႆး မိူင်းၵိုင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ/ႁွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ/ၸၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၼၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽုတ်း ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆဝဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႇဝႅၼ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24)ၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မေႇ 23 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မၢႆ(19) သီႇပေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 22 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...