News

News

Wednesday
April, 24

ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽိုၺ်ႇ သႅၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆ ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

SSPP/SSA 12/10/2021

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈ ၸွႆႈထႅမ် သိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၼင်ႇႁိုဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11/လိူၼ် October/ပီႊ 2021 ၼီႊ ယၢမ်း (09:00) မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇၼႂ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆ ၊ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊  မီးၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵႂႃႇပႃး ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇသႅၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ (9)ပႃး၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်- (11) ၵေႃႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလုၵ်ႈတပ်ႉ-(36)ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆး/ယိင်း  -(102)ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈတၢင်းသဵင်ႈၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီးယူႇ -(158) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇငႄး၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၺွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁႅၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁွမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵိူၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၽၢၵ်းတူပ်း၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆႇ ၊ ၸုမ်း(1)၊ ဢိူင်ႇ(2)၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ-(6)၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈၼႆ ။

ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်လႆႈသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ  တေမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21/08/2021 တေႃႇထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 10/10/2021 ၼၼ်ႉသေပဵၼ်ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်တူဝ်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝၼ်းႁူမ်ႈမီးၵႂႃႇ (52) ဝၼ်း ႁိုင်ၸမ် 2 လိူၼ် ၊ ၵႃးဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇသၢႆး(11)လမ်း၊ ၵႃးၶုတ်းသၢႆးဢွၼ်ႇ(1)လမ်းသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇယူႇ ၊ ဢၼ်လႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသဵၼ်ႈၼႆႉ  တၢင်းၵႆမီးယူႇမွၵ်ႈ (20)လၵ်း ဝႃႈၼႆ  ။

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၼ်းတမ်းဝၢင်းပိူင်သေၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင် ၶူဝ်၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၊ ၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ႁူင်းယႃ ၊ ဢိၵ်ႇတင်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ တိုၼ်းၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တွပ်ႇၵုင်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးယူႇၵူႈပီပီ ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(12) ၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08/03/ 2024...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (08:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (16:00) မူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/02/2024...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...