News

News

Tuesday
July, 16

ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽိုၺ်ႇ သႅၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆ ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

SSPP/SSA 12/10/2021

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈ ၸွႆႈထႅမ် သိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၼင်ႇႁိုဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11/လိူၼ် October/ပီႊ 2021 ၼီႊ ယၢမ်း (09:00) မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇၼႂ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆ ၊ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊  မီးၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵႂႃႇပႃး ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇသႅၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ (9)ပႃး၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်- (11) ၵေႃႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလုၵ်ႈတပ်ႉ-(36)ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆး/ယိင်း  -(102)ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈတၢင်းသဵင်ႈၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီးယူႇ -(158) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇငႄး၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၺွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁႅၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁွမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵိူၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၽၢၵ်းတူပ်း၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆႇ ၊ ၸုမ်း(1)၊ ဢိူင်ႇ(2)၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ-(6)၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈၼႆ ။

ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်လႆႈသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ  တေမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21/08/2021 တေႃႇထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 10/10/2021 ၼၼ်ႉသေပဵၼ်ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်တူဝ်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝၼ်းႁူမ်ႈမီးၵႂႃႇ (52) ဝၼ်း ႁိုင်ၸမ် 2 လိူၼ် ၊ ၵႃးဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇသၢႆး(11)လမ်း၊ ၵႃးၶုတ်းသၢႆးဢွၼ်ႇ(1)လမ်းသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇယူႇ ၊ ဢၼ်လႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသဵၼ်ႈၼႆႉ  တၢင်းၵႆမီးယူႇမွၵ်ႈ (20)လၵ်း ဝႃႈၼႆ  ။

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၼ်းတမ်းဝၢင်းပိူင်သေၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင် ၶူဝ်၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၊ ၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ႁူင်းယႃ ၊ ဢိၵ်ႇတင်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ တိုၼ်းၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တွပ်ႇၵုင်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးယူႇၵူႈပီပီ ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇ ႁူမ်ႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 9 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 14:30 မူင်း...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...