News

News

Thursday
September, 28

ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽိုၺ်ႇ သႅၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆ ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

SSPP/SSA 12/10/2021

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈ ၸွႆႈထႅမ် သိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၼင်ႇႁိုဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11/လိူၼ် October/ပီႊ 2021 ၼီႊ ယၢမ်း (09:00) မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇၼႂ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆ ၊ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊  မီးၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵႂႃႇပႃး ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇသႅၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ (9)ပႃး၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်- (11) ၵေႃႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလုၵ်ႈတပ်ႉ-(36)ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆး/ယိင်း  -(102)ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈတၢင်းသဵင်ႈၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီးယူႇ -(158) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇငႄး၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၺွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁႅၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁွမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵိူၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၽၢၵ်းတူပ်း၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆႇ ၊ ၸုမ်း(1)၊ ဢိူင်ႇ(2)၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ-(6)၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈၼႆ ။

ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်လႆႈသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ  တေမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21/08/2021 တေႃႇထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 10/10/2021 ၼၼ်ႉသေပဵၼ်ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်တူဝ်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝၼ်းႁူမ်ႈမီးၵႂႃႇ (52) ဝၼ်း ႁိုင်ၸမ် 2 လိူၼ် ၊ ၵႃးဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇသၢႆး(11)လမ်း၊ ၵႃးၶုတ်းသၢႆးဢွၼ်ႇ(1)လမ်းသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇယူႇ ၊ ဢၼ်လႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသဵၼ်ႈၼႆႉ  တၢင်းၵႆမီးယူႇမွၵ်ႈ (20)လၵ်း ဝႃႈၼႆ  ။

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၼ်းတမ်းဝၢင်းပိူင်သေၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင် ၶူဝ်၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၊ ၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ႁူင်းယႃ ၊ ဢိၵ်ႇတင်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ တိုၼ်းၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တွပ်ႇၵုင်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးယူႇၵူႈပီပီ ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

SSPPInfo27-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27-09-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(16)ၵေႃႉ...

ၸုမ်းၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo27/09/2023 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လႆႈဢွၼ် ၵၼ်လူင်း...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇSSPP/SSA ဢွၼ် ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသိူဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

SSPPInfo26-09-2023 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႃႇၼႆလႄႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo25/09/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢႇပၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

SSPPInfo25-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ24-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတေႃႉသၢႆးသိူဝ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo24-09-2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(7)ၵေႃႉထေႃႈ(1) လမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတၢင်ႇသၢႆးသိူဝ်ႇသၢႆး...