News

News

Sunday
October, 1

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ် ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇဝၢႆႇတႃး ယဝ်ႉဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ

 27/09/2021 sspp ssa

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2021 ၼီႊ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ SSPP/SSA + TNLA တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်း ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇဝၢႆႇတႃးယဝ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ၊ ဢၼ်လႆႈၺႃးၾႆးၸုတ်ႇ ၽဝ်တႄႉ ႁိူၼ်း(3)လင်ၼႆႉ တႃႇ(2)လင်တေႉၾႆးမႆႈမူတ်း ထႅင်ႈၼိုင်ႈလင်တႄႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၼ်းၶႄ ၶိုၼ်းလႆႈ ဢမ်ႇတၼ်းမႆႈမူတ်း၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇဝၢႆႇတႃးဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ၼႆ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉ ၼႆၶႃႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ-“ဢေႃႈၶႃႈ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ၸုတ်ႇတေႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ ႁိူၼ်းဢၼ်လႆႈၺႃးၸုတ်ႇၽဝ်တေႉ မီးယူႇ(3)လင်ဢေႃႈ ထႅင်ႈၼိုင်ႈလင်တေႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈမႆႈၶႃႈ ၵွပ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉၶဝ်တၼ်းၶႄလႆႈ လႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈမႆႈၶႃႈ မိူဝ်ႈၵႂႃႇၶႄၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ႁွႆးၼမ်ႉမၼ်း ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇဝၢႆႇတႃးဝႆႉသေၼႆၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ တေဝႃႈမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇသေမႆႈတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶႃႈ တိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၸုတ်ႇတႄႉဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၶႃႈ ႁိူၼ်း(2)လင်ၼၼ်ႉတေႉလႆႈမႆႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်း ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ လႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈ(2)လမ်း ၶႃႈဢေႃႈ လႆႈမႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်းၶႃႈ” လၢတ်ႈဝႃႈၼင်ႇၼႆၶႃႈ ။

လွင်ႈဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇလႄႈမႆႈတႄႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝတ်ႉၵျွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ​​ၵေႃႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾႆးဢမ်ႇမႆႈ ႁိူၼ်မၢင်လင်​​ၵေႃႈၺႃးယူႇၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈၾႆးဢမ်ႇမႆႈၶႃႈ မိူၼ်ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မႆႈၵႂႃႇလီလီၼႆႉ သမ်ႉမီးႁွႆးၼမ်ႉမၼ်းဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇဝၢႆႇတႃးဝႆႉ​​သေ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတင်ႈၸႂ်ၸုတ်ႇၵႂႃႇၵူၺ်း ၼႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ သိုၵ်း Rcss ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 /09/2021 ဝၼ်းၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸုတ်ႇၽဝ် လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလင် လႆႈလူႉၵွႆပႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

Source : Local

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...