News

News

Sunday
October, 1

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိသ်ႉ-19

ဝၼ်းထီႉ 22/09/2021 sspp ssa

 မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21/09/2021 လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 (20)ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ(ပၢင်ႁၢႆး) ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

 ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢလၵ မၢႆ(2) 2ၵေႃႉ၊ဢလၵ မၢႆ(3) 2ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းယဵၼ် ၼၢင်းယိင်း (2)ၵေႃႉ၊ ပၢင်ႁႆး ပွၵ်ႉ(2) 2ၵေႃႉ၊ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႇတႃႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ (9)ပႃး ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင်(1)ၵေႃႉ၊ ပေႃႇတုၼ်း(ကျားစခန်း) (2)ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ(20)ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉဢွင်ႈတီႈ Quarantine Center (လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းကျောင်း) ဢၼ်ပဵၼ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ်တႄႉ လႆႈၶဝ်ႈ Quarantine Center ယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႇတႃႇၵူၺ်း ၼႆၶႃႈ။

ၸုမ်းပရႁိတၼႂ်းပၢင်ႁၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ “ ဢေႃႈၶႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႇတႃႇ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း(1) သင်ၶႃႇၸဝ်ႈတႄႉ တေမီးယူႇ(94)ပႃး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ တေႉမီးယူႇ(46) ပႃးၶႃႈ ဢၼ်ၵိူတ်းထႅင်ႈ (48)ပႃးၼၼ်ႉတေႉ မိူဝ်ႈဝႃးႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ထႅင်ႈ ၶိုၼ်းႁၼ်မႅၼ်ႈထႅင်ႈ(9)ပႃးဢေႃႈ သင်ၶႃႇၸဝ်ႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ႁူမ်ႈမီးယူႇ (55)ပႃးၶႃႈ”လၢတ်ႈဝႃႈၼင်ႇၼႆ ။

ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉဢၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းတေႉလႆႈဢဝ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ပၢင်ႁႆး လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉသေ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တၢင်မဵဝ်း ၸိုင် သူင်ႇပၼ်တီႈႁူင်းယႃ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

Source : Local

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁႆးယႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႈယႃႇတၢင်းၼမ်

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၵၵ်းၶင်တီႈႁိူၼ်း  Stay at Home ဝႆႉလႄႈ လူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယႃႈယႃတင်းၼမ်  ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပရႁိတ  ဝၢၼ်ႈႁႄးယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-ပေႃးမီးယူႇ 5 ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶၢႆႇၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇၵမ်ႇၽွင်ႈ ၸပ်း Coivd-19

မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸေႈဝဵင်း  Nakhon Si Thammarat ၊ ဝဵင်းပႃႇၽၼၢမ်  ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ပႃႇဝၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး မီးမွၵ်ႈ 800 ပၢႆ ဢၼ်ၶၢႆၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  လႆႈၵူတ်ႉထတ်းတူၺ်း လႆႈႁၼ်တိၵ်းၸပ်း Coivd-19...

တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တေႇတင်ႈၸၢၵ်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ (Oxygen) ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၶွမ်ႊပၼ်ႇၼီႇ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢွၵ်ႇတိုၼ်းလၢင်း တင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ထူၵ်းဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 လိူၼ် September 2021 ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶွင်...

ၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ဝိသ်ႉ 19

ႁိူၼ်းသီၶၢဝ် ထုင်ႉလွႆႁႃႉ ၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီးယူႇ (45)ပႃး တီႈဝတ်ႉသီႇရိရတၼႃႇ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11/09/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19...