News

News

Friday
September, 29

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁႆးယႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႈယႃႇတၢင်းၼမ်

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၵၵ်းၶင်တီႈႁိူၼ်း  Stay at Home ဝႆႉလႄႈ လူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယႃႈယႃတင်းၼမ်  ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပရႁိတ  ဝၢၼ်ႈႁႄးယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-ပေႃးမီးယူႇ 5 ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ႁႅင်းလိူဝ် လႄႈ တႃႇတေၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶၼ်၊ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ် မီးတၢင်းၼမ် လွင်ႈယူႇသဝ်း လွင်ႈၼိုင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိၼ်ၼႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ -19 ၵေႃႈမီးၼမ်လႄႈ လူဝ်ႇယႃႈယႃႇတၢင်းၼမ် ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်လူဝ်ႇသေပိူၼ်ႈတေႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ၵိူဝ် လႄႈ ယႃႈယႃ  ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆၶႃႈ။

”တႄႇလိူၼ် July မႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပရႁိတ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈႁႄးယႃႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ပေး  လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ  ယႃႈယႃႇ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်  တၢင်းမူတ်း မီးတႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပၢႆ ၊ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပရႁိတ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁေးယႃႇ 25 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပၢႆ ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းၸႅၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်မီးယူႇ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ“ ဝႃႈၼႆႉ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈတင်းမူတ်း မီးယူႇ 200 ဝၢၼ်ႈ လႄႈ “တႃႇတေၸႅၵ်ႈၽေပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၵူမ်ႈထူၼ်ႈလႆႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇထႅင်ႈၵေႃႈ မီးတၢင်းၼမ်“ၼႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၽႄႈတိုၼ်းမႃးႁႅင်းသေ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈယူႇႁိူၼ်းၵုမ်းၵၵ်းၶင်တူဝ်  Stay Home တင်းၼမ် ၊  တေဢဝ်လိူၼ် july,25 ဝၼ်းမႃး တေႃႇ ဝၼ်းထီႉ 21 လိူၼ် Setemper 2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ယွင်ႁူၺ်ႈ  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႇဝိသ်ႉ-19 ၼမ်မႃးႁႅင်း ၊  ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီးမွၵ်ႈ  2936 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်လူႉတၢႆ မီး 100 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်  ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19  ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇသေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တိုၵ်ႉမီးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၊ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သိုဝ်ႉ ပဵၼ်ၶၢႆ  လႄႈ တႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇ ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မႃး တူၺ်းထိုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိုင်မႃးၸိုင် ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးတူၺ်းလႆႈ တႃႇသေႇ ၵွပ်ႈၼႆႉ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းၵေႃႈ  ၶပ်းၶိုင်ပၼ်ယူႇ“ ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈၼႆ။

ပေႃးၽႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  မိူၼ်ၼင်ႇ ငိုၼ်း၊ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ယႃႈယႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႇလႆႈတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပရႁိတ  ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႄးယႃႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ပေး မၢႆၽူင်း (09428341834 )   ဢမ်ႇၼၼ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇ တင်း ၸုမ်းပရႁိတ  ၵေႃႈလႆႈ  ဝႃႈၼႆ။

Source : Kanbawza Tai News

Photo : Credit

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ...

ဝၼ်းထီႉ 22/09/2021 sspp ssa  မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21/09/2021 လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 (20)ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ(ပၢင်ႁၢႆး) ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢလၵ မၢႆ(2) 2ၵေႃႉ၊ဢလၵ မၢႆ(3) 2ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းယဵၼ်...

မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶၢႆႇၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇၵမ်ႇၽွင်ႈ ၸပ်း Coivd-19

မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸေႈဝဵင်း  Nakhon Si Thammarat ၊ ဝဵင်းပႃႇၽၼၢမ်  ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ပႃႇဝၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး မီးမွၵ်ႈ 800 ပၢႆ ဢၼ်ၶၢႆၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  လႆႈၵူတ်ႉထတ်းတူၺ်း လႆႈႁၼ်တိၵ်းၸပ်း Coivd-19...

တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တေႇတင်ႈၸၢၵ်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ (Oxygen) ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၶွမ်ႊပၼ်ႇၼီႇ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢွၵ်ႇတိုၼ်းလၢင်း တင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ထူၵ်းဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 လိူၼ် September 2021 ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶွင်...

ၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ဝိသ်ႉ 19

ႁိူၼ်းသီၶၢဝ် ထုင်ႉလွႆႁႃႉ ၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီးယူႇ (45)ပႃး တီႈဝတ်ႉသီႇရိရတၼႃႇ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11/09/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19...