News

News

Tuesday
September, 26

ၶူဝ်မႄႈၼမ်ႉမိတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼမ်ႉထူမ်ႈၶူဝ်လႆႈလူႉလဵဝ်

ဝၼ်းထီႉ 20/09/2021 sspp ssa

ဢၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉၸၢပ်ႈၵၼ် တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉမိတ်ႈ  ၸေႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈ မျိတ်ႉသူင်ႇ တင်း ဝၢၼ်ႈၼၢင်းပၢၼ်းၼၼ်ႉ  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 လိူၼ် September ပီႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၶူဝ်သေ ၶူဝ်လႆႈလူႉလႅဝ်ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။ 

ၶူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶူဝ်ဢၼ်ၸၢပ်ႈၵၼ်တင်း တီႈဝၢၼ်ႈမျိတ်ႉသူင် သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမေႃႇၶမ်း လႄႈ တၢင်းၵႂႃႇၽုၵ်ႈသွမ်ႈႁႆႈ/ၼႃး ၊ ၽၢႆႇႁွင်ႇ သမ်ႉပဵၼ်ၼမ်ႉသူၺ်ႇလီႇ ၊ ၽၢႆႇတၢင်းၸၢၼ်း ပဵၼ်ၼမ်ႉမိတ်ႈ လႄႈ ၼမ်ႉမၢဝ်း မႄႈၼမ်ႉသွင်ဢၼ် ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈၼမ်ႉသူၺ်ႇလီႇ ဢၼ်မႃးၸပ်ႈၵၼ် တီႈၶူဝ် ႁူဝ်ၼမ်ႉၼႆႉ ၵွပ်ႈၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်သေ  ဢဝ်ၶူဝ်လႆႈလူႉလႅဝ်လွင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မႄႈၼမ်ႉ သူၺ်ႇလီႇလုၵ်ႉတၢင်းၽၢႆႇႁွင်ႇမႃး လႄႈၼမ်ႉမိတ်ႈ တင်းၼမ်ႉမၢဝ်း  ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၽၢႆႇၸၢၼ်း မႃးၼၼ်ႉ  လႆႈဝႃႈ မႄႈၼမ်ႉသၢမ်ၵႄးမႃးၸၢပ်ႈၵၼ် သမ်ႉပဵၼ်ၼမ်ႉၼွင်းလူင် ဢဝ် ၶူဝ်လႆလွင်ႈ ၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းယၢဝ်းၶူဝ်ၸိူၵ်ႈၼႆႉ မီး  750 သွၵ်ႈ ၊တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 9 သွၵ်ႈ၊ တၢင်းသုင် မီး 12 သွၵ်ႈ ၶူဝ်ၼႆႉ ယူႇၵႆဝႆႉ တၢင်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈမွၵ်ႈ  18 လၵ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18.09.2021 ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း လႄႈ ၼမ်ႉၶိုၼ်းမႃးႁႅင်း ၶူဝ်လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ၊ဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉလႆႈလူၵ်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆၶႃႈ။

source – DVB news

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...

ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်း(1)ပႃး

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇလိူဝ်သင် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇပႃးၼိုင်ႈ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၾႆးၼႆယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းထီႉ 13-02-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ (9:30) မူင်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၾႆးတဵၼ်းဢၼ်ၸပ်းတႆႈ ၼႃႈၶဵင်ႇၽြႃး သေ...

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း လိၼ်ယူတ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်ႁိုင်သၢမ်ဝၼ်းလႄႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ၼမ်ႉလွႆ လူၵ်ႈၼွင်း  လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/10/2021 ၽူႈမီးပုၼ်ၽွၼ်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ ၵေႃႈ မီးယူႇ (30)...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉ 2 ၵေႃႉ လႆႈမွၵ်ႈ 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ။

SSPP/SSA 11.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉသွင်ၵေႃႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02.10. 2021 ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႉဢေးၶျၢၼ်းတႃႇ - ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ...