News

News

Wednesday
February, 28

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100) ပၢႆ

SSPP/SSA 29.09.2021

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းမလေးသျႃး လၢတ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃးၼႆႉ တႄႇမိူဝ်ႈလိူၼ်  July  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4) လိူၼ်ၵူၺ်း ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈ  ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း မလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  မီးၵႂႃႇ( 100) ၵေႃႉပၢႆယဝ်ႉ ၊ တူဝ်တၢႆၶဝ် ယူႇတီႈလုမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇယွၼ်းဝႂ်လိၵ်ႈၶႂၢင်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ  ၸင်ႇၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်မိူင်းမလေးသျႃး ၶဝ်တေၸၢင်ႈၸုတ်ႇတူဝ်တၢႆၶဝ် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ဢူးၸိင်ႇဝုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (4 )လိူၼ်တေႇ June / July / August တေႃႈထိုင် September ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ မီး (100 )ၵေႃႉပၢႆ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး ပဵၼ်ၸၼ်ႉထီႉသၢမ်  ၊ တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 သေ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး ၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း လႆႈလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း( 2) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃးၼႆႉ   ၵူႈပွၵ်ႈတေႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လူႉတၢႆၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးလွင်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႈသေ လႆႈလူႉတၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီ ပၢင်ၸႃႉ ၊ ႁူင်းၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈဢၼ်ၶဝ်ႈတြႃးဝၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း  မီးသုၼ်ႇလႆႈ ဢဝ်တူဝ်တၢႆၶဝ် ၽဝ်လႆႈ ၊ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 သေ မိူဝ်ႈလႆႈလူႉတၢႆသဵင်ႈၵႂႃႇၸိုင် လႆႈပၼ် ငိုၼ်းမလေးသျုး  ယိၼ်းၵိတ်ႉ 4,000  ဝႃႈၼႆ ။

မိူင်းမလေးသျႃး ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 မီးမွၵ်ႈၸမ် 220,000 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မီး 25,437  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမလေးသျႃး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ယွမ်းမႃးသေတႃႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ September,28  ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီး 10000 ပၢႆ ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၶၢႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ လႆႈတိတ်းၸပ်းၸွမ်းၵေႃႈမီး။ ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်  မီးမွၵ်ႈ 5 သႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆႉ။

Source : VOA News

Photo : Credit

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃႇယူႉ (15) ၶူပ်ႇ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းလူင်မိူဝ်းၼႃႈ၊ ၸဵမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ပၢႆးယူႇလီ ၊ႁႂ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း မေႃႁူမ်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼႆသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၼၢင်းယိင်း...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (5) ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၊ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၵၼ် လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင် တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ (မေႃယႃ) လႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉ ၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆး ယူႇလီ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶၢႆးလူင် ဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉၸေႈဝဵင်း ဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...