News

News

Tuesday
September, 26

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100) ပၢႆ

SSPP/SSA 29.09.2021

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းမလေးသျႃး လၢတ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃးၼႆႉ တႄႇမိူဝ်ႈလိူၼ်  July  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4) လိူၼ်ၵူၺ်း ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈ  ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း မလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  မီးၵႂႃႇ( 100) ၵေႃႉပၢႆယဝ်ႉ ၊ တူဝ်တၢႆၶဝ် ယူႇတီႈလုမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇယွၼ်းဝႂ်လိၵ်ႈၶႂၢင်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ  ၸင်ႇၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်မိူင်းမလေးသျႃး ၶဝ်တေၸၢင်ႈၸုတ်ႇတူဝ်တၢႆၶဝ် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ဢူးၸိင်ႇဝုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (4 )လိူၼ်တေႇ June / July / August တေႃႈထိုင် September ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ မီး (100 )ၵေႃႉပၢႆ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး ပဵၼ်ၸၼ်ႉထီႉသၢမ်  ၊ တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 သေ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး ၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း လႆႈလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း( 2) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃးၼႆႉ   ၵူႈပွၵ်ႈတေႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လူႉတၢႆၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးလွင်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႈသေ လႆႈလူႉတၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီ ပၢင်ၸႃႉ ၊ ႁူင်းၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈဢၼ်ၶဝ်ႈတြႃးဝၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း  မီးသုၼ်ႇလႆႈ ဢဝ်တူဝ်တၢႆၶဝ် ၽဝ်လႆႈ ၊ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 သေ မိူဝ်ႈလႆႈလူႉတၢႆသဵင်ႈၵႂႃႇၸိုင် လႆႈပၼ် ငိုၼ်းမလေးသျုး  ယိၼ်းၵိတ်ႉ 4,000  ဝႃႈၼႆ ။

မိူင်းမလေးသျႃး ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 မီးမွၵ်ႈၸမ် 220,000 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မီး 25,437  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမလေးသျႃး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ယွမ်းမႃးသေတႃႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ September,28  ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီး 10000 ပၢႆ ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၶၢႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ လႆႈတိတ်းၸပ်းၸွမ်းၵေႃႈမီး။ ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်  မီးမွၵ်ႈ 5 သႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆႉ။

Source : VOA News

Photo : Credit

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁႆးယႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႈယႃႇတၢင်းၼမ်

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၵၵ်းၶင်တီႈႁိူၼ်း  Stay at Home ဝႆႉလႄႈ လူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယႃႈယႃတင်းၼမ်  ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပရႁိတ  ဝၢၼ်ႈႁႄးယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-ပေႃးမီးယူႇ 5 ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ...

ဝၼ်းထီႉ 22/09/2021 sspp ssa  မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21/09/2021 လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 (20)ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ(ပၢင်ႁၢႆး) ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢလၵ မၢႆ(2) 2ၵေႃႉ၊ဢလၵ မၢႆ(3) 2ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းယဵၼ်...

မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶၢႆႇၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇၵမ်ႇၽွင်ႈ ၸပ်း Coivd-19

မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸေႈဝဵင်း  Nakhon Si Thammarat ၊ ဝဵင်းပႃႇၽၼၢမ်  ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ပႃႇဝၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး မီးမွၵ်ႈ 800 ပၢႆ ဢၼ်ၶၢႆၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  လႆႈၵူတ်ႉထတ်းတူၺ်း လႆႈႁၼ်တိၵ်းၸပ်း Coivd-19...

တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တေႇတင်ႈၸၢၵ်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ (Oxygen) ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၶွမ်ႊပၼ်ႇၼီႇ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢွၵ်ႇတိုၼ်းလၢင်း တင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ထူၵ်းဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 လိူၼ် September 2021 ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶွင်...

ၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ဝိသ်ႉ 19

ႁိူၼ်းသီၶၢဝ် ထုင်ႉလွႆႁႃႉ ၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီးယူႇ (45)ပႃး တီႈဝတ်ႉသီႇရိရတၼႃႇ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11/09/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19...