News

News

Sunday
October, 1

ၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ဝိသ်ႉ 19

ႁိူၼ်းသီၶၢဝ် ထုင်ႉလွႆႁႃႉ

ၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီးယူႇ (45)ပႃး တီႈဝတ်ႉသီႇရိရတၼႃႇ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11/09/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 တီႈၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ဝတ်ႉသီႇရိရတၼႃႇ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ၼွင်မွၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈပၼ် တင်းမူတ်း (55) ပႃး  ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 မီး (45)ပႃး ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit. ႁိူၼ်းသီၶၢဝ် ထုင်ႉလွႆႁႃႉ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း လၢတ်ႈၼေဝႃႈ-“ၸဝ်ႈၶၢဝ်ဢၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 တႃႇ (45) ပႃးၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လႆႈဢဝ်သူင်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၵုမ်းၵမ် ၵၵ်းတူဝ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ထႅင်ႈ (10) ပႃး တေႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉလွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ တႃႇၼိုင်ႈပၢတ်ႈ ပေႃးတဵမ်မႃးၼိုင်ႈပၢတ်ႈၸိုင် ယူႇတီႈၽၢႆႇယူႇလီ လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေၶိုၼ်း ဢဝ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ”ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼေႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ-“  ဝၼ်းထီႉ12/09/2021 -ဝၢႆးသေၵူတ်းထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈၸဝ်ႈၶၢဝ် (45) ပႃးၼၼ်ႉ သေ ယူႇတီႈၸုမ်း ၽၢႆႇယူႇလီ ဢိူင်ႇ ၼွင် မွၼ် ၵေႃႈလႆႈႁွင်ႉဢဝ်ႁဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းတၢင်းသဵင်ႈသေ ၶိုၼ်းလႆႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတေမီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်းပႃးၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းဝႃႈၼႆ မိူဝ်ႈၼႆႉတီႈၸုမ်း (ဢုၵ်ႉၸု ) ၶိူဝ်းၼိမ်းႁဝ်းၶႃႈ မႃးၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် မီးယူႇ(185) ၵေႃႉၶႃႈ ၼႂ်းပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်းႁႃႈၵေႃႉၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်းသေၵေႃႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit . ႁိူၼ်းသီၶၢဝ် ထုင်ႉလွႆႁႃႉ

တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉႁဝ်းၶႃႈႁေႉႁၢမ်ၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉယူႇၶႃႈ ၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ တမ်းဝၢင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ်ၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်(06:00 တေႃႇ 06:30)ၵၢင်ၶမ်ႈ ၵူၺ်းဢေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၼႆႉတႄႉ တေႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်တေႉဢမ်ႇပႆလႆႈႁူႉၶႃႈၼႆ” ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁႆးယႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႈယႃႇတၢင်းၼမ်

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၵၵ်းၶင်တီႈႁိူၼ်း  Stay at Home ဝႆႉလႄႈ လူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယႃႈယႃတင်းၼမ်  ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပရႁိတ  ဝၢၼ်ႈႁႄးယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-ပေႃးမီးယူႇ 5 ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ...

ဝၼ်းထီႉ 22/09/2021 sspp ssa  မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21/09/2021 လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 (20)ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ(ပၢင်ႁၢႆး) ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢလၵ မၢႆ(2) 2ၵေႃႉ၊ဢလၵ မၢႆ(3) 2ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းယဵၼ်...

မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶၢႆႇၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇၵမ်ႇၽွင်ႈ ၸပ်း Coivd-19

မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸေႈဝဵင်း  Nakhon Si Thammarat ၊ ဝဵင်းပႃႇၽၼၢမ်  ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ပႃႇဝၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး မီးမွၵ်ႈ 800 ပၢႆ ဢၼ်ၶၢႆၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  လႆႈၵူတ်ႉထတ်းတူၺ်း လႆႈႁၼ်တိၵ်းၸပ်း Coivd-19...

တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တေႇတင်ႈၸၢၵ်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ (Oxygen) ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၶွမ်ႊပၼ်ႇၼီႇ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢွၵ်ႇတိုၼ်းလၢင်း တင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ထူၵ်းဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 လိူၼ် September 2021 ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶွင်...