News

News

Thursday
June, 20

သိုၵ်း Rcss ယိုဝ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

 သိုၵ်းRcss ယိုဝ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း​​ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ် September 2021 ယၢမ်း 4:30 တၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်း Rcss ယိုဝ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး တီႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၸမ်​​တေၽႅဝ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်း Rcss ယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်း​​ၵျေႃႇယဵၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ 47 ပီႊ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ၸၢႆးတဵင်း​​ၸေႃႇ ပဵၼ်ၵူၼ်း​​ႁေႃႈၵႃးၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ယူႇဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈၼင်ႇၵၼ်တင်းသွင်​​ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

လုင်း​​ၵျေႃႇယဵၼ်ႇ တင်း ၸၢႆးတဵင်း​​ၸေႃႇၼႆႉ ၶႃသွင်​​ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်း Rcss ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး​​သေ ဝၢႆးပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၸမ်​​တေၽႅဝ်ဝၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ ၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း Rcss ယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃး ၶႃသွင်​​ၵေႃႉ လႄႈ လုင်း​​ၵျေႃႇယဵၼ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၵႂႃႇတီႈ ပွင်ႇၶႃလူင်မၼ်း ဢဝ်လုပ်ႇမၼ်းႁၢၵ်းၵႂႃႇ ယၢမ်းလဵဝ်းၸိူဝ်းပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉမၼ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်သူင်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉယူႇ ၸၢႆးတဵင်း​​ၸေႃႇ တႄႉဢမ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ဝႃႈၼႆ ။

 ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၸွမ်း​​ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ – ” ၸႂ်ႈၶႃႈ​​ဢေႃႈ ၶႃသွင်​​ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈၵူၺ်းၶႃႈ ၶႃသွင်​​ၵေႃႉ ၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်း Rcss ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ​​သေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးတီႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း မိူဝ်ႈ​​တေထိုင်ဝၢၼ်ႈ ၶဝ်သမ်ႉတင်ႈၸႂ်ပႂ်ႉယိုဝ်းတီႈႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ​​ဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ ။        

“မိူဝ်ႈၶႃသွင်​​ၵေႃႉ ၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ​​တီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၶႃသွင်​​ၵေႃႉ ​​ၵေႃႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၸူး တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇသိုၵ်း Rcss ၶဝ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇၽႅဝ်မႃးတီႈၼၼ်ႈ ႁဵတ်းသင်ၶဝ်ယိုဝ်း​​ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ​​တေဝႃႈဢမ်ႇႁူႉ​​ၵေႃႈ ႁဝ်း​​ပေႃးပွင်ႇပၼ်ၶဝ်ယူႇဝႃႈ​​တေမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႆ ” ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် လုင်း​​ၵျေႃႇယဵၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ ။

 တီႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ တင်းဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် ဢိူင်ႇႁူးသူၼ်ၼႆႉမိူဝ်ႈႁၢင်ႈလိူၼ် ​​ဢေႃးၵၢသ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်း Rcss ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵူၼ်းမိူင်း​​သေ လၢတ်ႈဝႃႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ​​တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ​​ပေႃး ​​ပေႃး​​တေၵႂႃႇလႂ် ​​တေလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၼႆ​​သေ ဢဝ်သိုၵ်းပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈ တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ​​ဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ ​​ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉဝႃႈၼႆ ။

 ယၢမ်းလဵဝ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်း Rcss ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ယူႇဝႆႉ​​သေ ၵုမ်းထိင်းဢဝ်ၼႃႈတီႈပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႆႉယူႇ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...