News

News

Tuesday
September, 26

သိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃးၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ် ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Credit. Khit Thit Media

သိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃးၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ် ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး၊ ၸေႈတွၼ်ႈလွင်ႇတလၢႆႇ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15-September-2021 ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းဢိင်းတီးယႃး (Northeast Now) ၶဝ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တီႉၺွမ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (2)ၵေႃႉ တင်းၵွင်ႈၼိုင်ႈလဝ်း တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶျၢင်း၊ ၸေႈဝႅင်းမတူႇပီႇ လႄႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး၊ မီၸူဝ်ႇရၢမ်ႇ၊ ၸေႈတွၼ်ႈလွင်ႇတလၢႆႇ ဝႃႈၼႆ ။ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (2) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢႃႇတၢၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈမီႇၸူဝ်ႇရၢမ်ႇၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈတီႈ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းဢိင်းတီးယႃးၸၢပ်ႈၵၼ် ၽၢႆႇၸၢၼ်းမီႇၸူဝ်ႇရၢမ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၸူဝ်ႇၶျႃႇၶျူႇဝႃႉ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺွပ်းၺႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းမၼ်ႈ (2) ၵေႃႉ ၼုင်ႈဝႆႉၵူၼ်ပူတ်းသေ ပႃးၵွင်ႈ MA ၼိုင်ႈလဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈတင်း ၽူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ လႆႈႁူႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ ဝႃႈၼႆ ။ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶျၢင်း (PDF) ၶဝ် ပဵၼ်ပင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း တီႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈၵၼ် မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးလႄႈတင်း ​​ၸေႈမိူင်းၶျၢင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၶျၢင်းၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ သင်ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိုဝ်းဢၼ်ႁဵတ်း CDM သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၶဝ်ၼႆၸိုင် တေတွၼ်ႈငိုၼ်းသူး လႄႈ တေသူင်ႇပၼ်တူဝ် ႁႂ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈလႅၼ်လိၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်းၼႆႉ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ယူႇတီႈလုၵ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်း CDM သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းၶျၢင်း (PDF) ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 100 ပၢႆ လႆႈႁူႉဝႆႉၼင်ႇၼႆဝႃႈၼႆၶႃႈ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...