News

News

Wednesday
September, 27

မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶၢႆႇၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇၵမ်ႇၽွင်ႈ ၸပ်း Coivd-19

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_2159-1.jpg

မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸေႈဝဵင်း  Nakhon Si Thammarat ၊ ဝဵင်းပႃႇၽၼၢမ်  ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ပႃႇဝၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး မီးမွၵ်ႈ 800 ပၢႆ ဢၼ်ၶၢႆၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  လႆႈၵူတ်ႉထတ်းတူၺ်း လႆႈႁၼ်တိၵ်းၸပ်း Coivd-19 တင်းၼမ် သေ  ပွၵ်ႈဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး လႆႈထုၵ်ႈ ဢိုတ်းပိၵ်ႉ ႁဵတ်း Lock down  ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းသိုပ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပေႃးၵဵဝ်ႈလွင်ႈ Covid-19  ၼႆႉဢၼ်ပၼ်ႁႄႇႁၢမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ  ပေႃးယွမ်ႈယွမ်းလူင်းသေ လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ပၢၼ်ဝၢၼ် ၸေႈဝဵင်း Nakhon Si Thammarat ဝႃႈၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆသေ  ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈပႃႇၽၼၢမ် ၶွၼ်ႈသၢႆး  လူဝ်ႇမႃၼီ Mr.Kwanchai  Rodmanee လၢတ်ႈဝႃႈ -“တီႈလဵဝ် ဢၼ်လႆႈတိၵ်းၸပ်းၵႂႃႇ တၢင်းၼမ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶၢႆၵၢတ်ႇ ၊ၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ မီး ၊ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးၸၢႆႇ ၵၢတ်ႇၵေႃႈ မီးၼမ်ၼႃႈလႄႈ ၸၢင်ႈလႆႈတိၵ်းၸပ်းၵႂႃႇႁႅင်းလိူဝ်  ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်လီလီလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးၸၢႆႇၵၢတ်ႇ မိူဝ်းၶိုၼ်းၸပ်းပႃး ၵူၼ်းႁိူၼ်းပႃး ။မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉ ဢၼ်ၸၢမ်ၵၢတ်ႇလူင် ပွၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉသေ ၶဝ်ၸွႆးပၼ်ၶဝ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ်ပႃး “လၢတ်ႈၵႂႃႇပႃးဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈပႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်ႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးပၢႆၺႃႇ လႄႈ ၽၢႆတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်းဢူးမိၼ်းဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ -မိူဝ်ႈၼႂ်းၸူဝ်ႈဝၼ်းၼႆႉ  ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ  ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈယွမ်းမႃး လႆႈႁၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇ ႁူင်းယႃႇ၊ဢမ်ႇၵႂႃႇသႅင်ႇယႃႇယႃ ယူႇတီႈႁိူၼ်းသေ ယူပ်းယႃႇႁၢင်းၵူၺ်းၵေႃႈမီး ႁဵတ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမေႃယႃႇထႆးၶဝ် လႆႈၵူတ်ႉထတ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်မႃးထႅင်ႈ  ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၼႂ်းၸႃႇလၢၼ်းၵူၼ်းတိၵ်းၸပ်းၵေႃႈမီး“ ဝႃႈၼႆႉ။

“တီႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းCovid-19ၼၼ်ႉ  ၵိုတ်းၼိုင်ႈပၢၵ်ႈပၢႆ ၵူၺ်း။ၼႂ်းၶၢဝ်းတင်းသွင်သၢမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ် လူႉတၢႆလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၵိုတ်းမွၵ်ႈ 15,000 ၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉ ၼၼ်ႉသေ ဢၼ်တိၵ်းၸပ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈ မီးတၢင်းၼမ် ။ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸလၢၼ်းမၼ်း ဢၼ်တီႈႁူင်းၽၢႆႇႁူင်းယႃႇလူင်ၸိုင်ႈထႆး  ၵူတ်ႉထတ်းပၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ႁဵတ်းပၼ် Rapid Test   ဢၼ်ၶဝ်ၸႅတ်ႈပၼ် ၵေႃႈပႂ်ႈပႃး။ ပေႃးၸႅတ်ႈတေႉတေႉ ၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းမီးတၢင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉ ၸႅတ်ႈတူၺ်းမိူဝ်ႈလႂ် ၵေႃႈႁၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း“ ဝႃႈၼႆႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် မိူင်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း Covid-19 မီးယူႇၵေႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ ၸွင်ႈတေႁပ်ႇၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း မႃးၶိုၼ်းႁဵၼ်းၵၢၼ်  တေလႆႈၸွမ်းလိၵ်ႈမိူင်းဢၼ်တူၵ်းလူင်း ၵၼ် တေဝႆႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇ3 ၸုမ်းသေ တေႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ“ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်ႈထႆးလၢတ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူႈဝၼ်းၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Covid-19  မီးမွၵ်ႈ 1,420,000 ပၢႆ။ ၼႂ်း  September ,15 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း  ၵူၼ်းတိၵ်းၸပ်းမီးမွၵ်ႈ 15000 လႄႈ ဢၼ်လႆႈလူႇတၢႆ ၼပ်ႉတူၺ်းတၢင်းမူတ်း မီးမႃးမွၵ်ႈ 14,700 ပၢႆ ။ၼႂ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈတိၵ်းၸပ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်မၼ်းၵမ်ႈၼမ် ဝႃႈၼႆႉ။

Source News. VOA

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁႆးယႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႈယႃႇတၢင်းၼမ်

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၵၵ်းၶင်တီႈႁိူၼ်း  Stay at Home ဝႆႉလႄႈ လူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယႃႈယႃတင်းၼမ်  ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပရႁိတ  ဝၢၼ်ႈႁႄးယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-ပေႃးမီးယူႇ 5 ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ...

ဝၼ်းထီႉ 22/09/2021 sspp ssa  မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21/09/2021 လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 (20)ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ(ပၢင်ႁၢႆး) ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢလၵ မၢႆ(2) 2ၵေႃႉ၊ဢလၵ မၢႆ(3) 2ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းယဵၼ်...

တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တေႇတင်ႈၸၢၵ်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ (Oxygen) ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၶွမ်ႊပၼ်ႇၼီႇ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢွၵ်ႇတိုၼ်းလၢင်း တင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ထူၵ်းဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 လိူၼ် September 2021 ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶွင်...

ၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ဝိသ်ႉ 19

ႁိူၼ်းသီၶၢဝ် ထုင်ႉလွႆႁႃႉ ၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီးယူႇ (45)ပႃး တီႈဝတ်ႉသီႇရိရတၼႃႇ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11/09/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19...