News

News

Wednesday
February, 28

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း(48) ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈၸွမ်း

မိူဝ်ႈဝႃး September ,13 ဝၼ်း   ပၢင်ၵုမ်ၵူႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း(48)တီႈမိူင်း သုတ်ႊသလၢၼ်ႊ ဝဵင်းၵျီႊၼီႊပႃႊ  ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းတၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ၼႆႉ ပေႃးပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ဢၼ်ယူႇတီႈတၢင်တူဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit DVB

ပၢင်ၵုမ်လူင်ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း တေႃႇထိုင်ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းထီႉ 8 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ဢၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈ IIMM   ၼၼ်ႉသေ  ဝၼ်းထီႉ 22 ဝၼ်းမႃး ဢၼ်တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လွင်ႈပူၼ်ႉ ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 23 ဝၼ်းၸိုင် ယူႇတီႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၽၢႆႇၵူတ်ႇ ၸႅတ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွမ်ႇဢၢၼ်ႇတရူး တေတၢင်ႇၼႄၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉယူႇၼႆႉ ဢူးဢွင်ႇမဵဝ်း ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈမၼ်းၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ  ယူႇတီႈ ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG သေ ဢမ်ႇႁိုင်သင် တေသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၸူးမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်တေယိုၼ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵမ်းလိုၼ်းသိုၼ်းသုတ်း တီႈ UPR Report ၼႆႉ လႆႈသုတ်ႉၶၢႆႉ တၢင်ႇၼႂ်းလိူၼ်မၢသ်ႉ ပီႊ 2022 ၼႆလႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ ။

ယူႇတီႈၽွင်းတၢင် ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ဢၼ်တၢင်တူဝ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်တၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိုဝ် တေပဵၼ်ၽႂ် ဢၼ်တေလိူၵ်ႈပၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 24 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တေတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။

Source  News Credit.DVB Burmese News

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...

ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 10 27 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 10 27...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...

သိုၵ်းယၢင်း (BGF) တေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေဢၢၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈႁင်းၵူၺ်း

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇဢဝ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈသေ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း သေႃးၶျိတ်ႉတူႇဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းလိူၼ်/လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တူင်ႉၼိုင်ယူႇတႂ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပုတ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၸိသင်ႇ ပုတ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူဝ်းဝိၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း...