News

News

Monday
June, 17

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း(48) ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈၸွမ်း

မိူဝ်ႈဝႃး September ,13 ဝၼ်း   ပၢင်ၵုမ်ၵူႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း(48)တီႈမိူင်း သုတ်ႊသလၢၼ်ႊ ဝဵင်းၵျီႊၼီႊပႃႊ  ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းတၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ၼႆႉ ပေႃးပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ဢၼ်ယူႇတီႈတၢင်တူဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit DVB

ပၢင်ၵုမ်လူင်ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း တေႃႇထိုင်ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းထီႉ 8 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ဢၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈ IIMM   ၼၼ်ႉသေ  ဝၼ်းထီႉ 22 ဝၼ်းမႃး ဢၼ်တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လွင်ႈပူၼ်ႉ ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 23 ဝၼ်းၸိုင် ယူႇတီႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၽၢႆႇၵူတ်ႇ ၸႅတ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွမ်ႇဢၢၼ်ႇတရူး တေတၢင်ႇၼႄၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉယူႇၼႆႉ ဢူးဢွင်ႇမဵဝ်း ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈမၼ်းၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ  ယူႇတီႈ ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG သေ ဢမ်ႇႁိုင်သင် တေသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၸူးမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်တေယိုၼ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵမ်းလိုၼ်းသိုၼ်းသုတ်း တီႈ UPR Report ၼႆႉ လႆႈသုတ်ႉၶၢႆႉ တၢင်ႇၼႂ်းလိူၼ်မၢသ်ႉ ပီႊ 2022 ၼႆလႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ ။

ယူႇတီႈၽွင်းတၢင် ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ဢၼ်တၢင်တူဝ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်တၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိုဝ် တေပဵၼ်ၽႂ် ဢၼ်တေလိူၵ်ႈပၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 24 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တေတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။

Source  News Credit.DVB Burmese News

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS နှင့် SSPP တို့အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စစ်ရေး ပဋိပက္ခများ နှင့်ပါတ်သက်ပြီး အဖြစ်မှန်ရှင်းလင်း...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရပ်စောက်မြို့နယ်အတွင်း သွားလာလုပ်ရှားသည့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်း ပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်ဖွဲ့ကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS မှ မိုင်းဆွဲတိုက် ခိုက်ခြင်း ၊ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ ပြီးခဲ့သည့်...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

စစ်ကောင်စီမှ နမ္မတူမြို့နယ်ကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့်နောက် စစ်ရဟတ်ယဉ်ဖြင့် မြို့ပေါ် လှည့်ပတ်ပျံသန်း

(နမ္မတူ)စစ်ကောင်စီဘက်မှ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အာဏာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ် ထားသည့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ် မတော် SSPP/SSA ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး မြို့နယ်အမှတ်(၁၈) ဖြစ်သည့် နမ္မတူမြို့‌ပေါ် ကို...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...

ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 10 27 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 10 27...