News

News

Sunday
October, 1

တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တေႇတင်ႈၸၢၵ်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ (Oxygen) ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၶွမ်ႊပၼ်ႇၼီႇ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢွၵ်ႇတိုၼ်းလၢင်း တင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ထူၵ်းဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 လိူၼ် September 2021 ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶွင် ၶွမ်ႊပၼ်ၼီႇ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး တင်ႈၶူင်းၵၢၼ် ၸၢၵ်ႈထူၵ်ႈဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ Oxygen ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင် တီႈဝၢၼ်ႈသႅၼ်တေႃ ဢိူင်ႇၶူဝ်သၢႆး  ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပိူင်လူင်မၼ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇ Oxygen ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၊ ပေႃးပဵၼ်ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း တေလူႇပၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈမၼ်း သင်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်ႁူင်းယႃသုၼ်ႇတူဝ်သေ ပိုတ်ႇဝႆႉၸိုင် တေယွမ်း ၵႃႈမၼ်း သေၶၢႆပၼ်ၵႂႃႇ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit. Facebook We Love Mong Yai

ၸၢၵ်ႈဢၼ်ထူၵ်းဢွၵ်ႇလူမ်း  Oxygen ဢၼ်တမ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ် သႅၼ်တေႃၼၼ်ႉ  ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ထူၵ်းဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ တႃႇတဝ်ႈလူမ်း 40 လီႇတႃႇ (10) တဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယႆတေႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼ်ၼီႇ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ် ၶဝ်တေတင်ႈၸၢၵ်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇ Oxygen ၼႆတႄႉမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယူႇၶႃႈ တီႈၶဝ်ထူၵ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ တႄႇထူၵ်းဢွၵ်ႇလူမ်းပၼ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ – 14-09-2021 ယဝ်ႉၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၸူမ်းတႄႉဢေႃႈ ပေႃးဝႃႈမီးၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ တႃႇတေၵႂႃႇႁႃတဝ်ႈလူမ်းၵေႃႈၼႂ်းဝဵင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ ၶႃႈပေႃးဢဝ်ငၢဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ႈဝႃႈ “ ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit. Facebook We Love Mong Yai

ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းၸုမ်း ဝဵင်းမိူင်းယႆၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈမၼ်းသေလႆႈဝႃႈ  ပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉယွင်ပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ဝိသ်ႉ 19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် လူဝ်ႇတဝ်ႈလူမ်း Oxygen ၼၼ်ႉတႄႉတႄႉ လႄႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် တီႈၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇပၼ်ၼီႇၶဝ် မႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ ဝႃႈၼႆ ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ ၸူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 မႃးၼႆႉ  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵူဝ်ႇဝိသ်ႉ 19 မီးထိုင်ၵႂႃႇ  197 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၶႅၼ်းသေလႆႈလူင်းႁူင်းယႃမီး 176 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆမီး 3 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃဝႆႉမီးယူႇ 18 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁႆးယႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႈယႃႇတၢင်းၼမ်

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၵၵ်းၶင်တီႈႁိူၼ်း  Stay at Home ဝႆႉလႄႈ လူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယႃႈယႃတင်းၼမ်  ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပရႁိတ  ဝၢၼ်ႈႁႄးယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-ပေႃးမီးယူႇ 5 ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ...

ဝၼ်းထီႉ 22/09/2021 sspp ssa  မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21/09/2021 လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 (20)ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ(ပၢင်ႁၢႆး) ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢလၵ မၢႆ(2) 2ၵေႃႉ၊ဢလၵ မၢႆ(3) 2ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းယဵၼ်...

မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶၢႆႇၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇၵမ်ႇၽွင်ႈ ၸပ်း Coivd-19

မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸေႈဝဵင်း  Nakhon Si Thammarat ၊ ဝဵင်းပႃႇၽၼၢမ်  ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ပႃႇဝၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး မီးမွၵ်ႈ 800 ပၢႆ ဢၼ်ၶၢႆၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  လႆႈၵူတ်ႉထတ်းတူၺ်း လႆႈႁၼ်တိၵ်းၸပ်း Coivd-19...

ၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ဝိသ်ႉ 19

ႁိူၼ်းသီၶၢဝ် ထုင်ႉလွႆႁႃႉ ၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီးယူႇ (45)ပႃး တီႈဝတ်ႉသီႇရိရတၼႃႇ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11/09/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19...