News

News

Sunday
October, 1

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယႃႈယႃ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ

ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းၵႃႈယူတ်းယႃ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23-လိူၼ်Septeber 2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ထေႃႈၵႃးပိၼ်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ SSPP/SSA တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်ၵိုင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ လႄႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ၵၢင်ႉ ထေႃႈၵႃးပိၼ်ႈသေ ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉယူႇ  ။

Photo Credit.

မႄႈထဝ်ႈၼူႉ ဢႃႇယူႉ 86 ပီႊ ဢၼ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈတေလႆႈၽႃႇတတ်း ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယႃႈယႃ တႃႇငိုၼ်း 20 သႅၼ်ပျႃး ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း မိူင်း ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ တီႈႁူင်းယႃမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ 5 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – ၵွပ်ႈလႆႈႁူႉငိၼ်းဝႃႈ မႄႈထဝ်ႈမွၼ်ႇၼူႉႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽွင်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း တေလႆႈ ၶဝ်ႈႁွင်ႈၽႃႇတတ်းၼႆလႄႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ၵႃႈယႃႈယႃ တႃႇ 20 သႅၼ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈၼၢင်းယိင်းထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ယူႇတီႈ ႁူင်း ယႃမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉႁူဝ်တႅၵ်ႇ လွၵ်ႈၵူၺ်းဢိတ်းဢွတ်း လႄႈ  ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယႃႈယႃ  ၼိုင်ႈၵေႃႉ 5 သႅၼ်ပျႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit .

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈဢီႈသင် မၼ်းပဵၼ်ပိူင်ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်း ဝူၼ်ႉတေႃႇထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လႆႈတုၵ်ႉလႆႈယၢၵ်ႈသေ ၸွႆႈထႅမ်မႃးယူႇတႃႇသေႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈႁဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်လႄႈ ၸွႆႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ  တိုၼ်းပဵၼ်ပိူင်ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ် ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈ မႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 လိူၼ် September 2021 သိုၵ်း RCSS တင်းသိုၵ်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ငၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ လႆႈပဵၼ် ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ထေႃႈၵႃးပိၼ်ႈတီႈ တၢင်းၽေ ႁူဝ်ၶၢႆး လႄႈ ၶူဝ်သႃးတေ ဢၼ်မီးႁိမ်း ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼၢင်းယိင်း သၢမ်ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း မႄႈထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင် မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး  ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁူမ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

SSPPInfo01/10/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သေ မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ30-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(4)ၵေႃႉႁူမ်ႈတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေၸွႆႈၵၼ်မႄး သိူဝ်ႇသၢႆး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

SSPPInfo27-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27-09-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(16)ၵေႃႉ...

ၸုမ်းၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo27/09/2023 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လႆႈဢွၼ် ၵၼ်လူင်း...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇSSPP/SSA ဢွၼ် ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသိူဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

SSPPInfo26-09-2023 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႃႇၼႆလႄႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo25/09/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢႇပၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

SSPPInfo25-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ24-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတေႃႉသၢႆးသိူဝ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...