News

News

Thursday
February, 22

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယႃႈယႃ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ

ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းၵႃႈယူတ်းယႃ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23-လိူၼ်Septeber 2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ထေႃႈၵႃးပိၼ်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ SSPP/SSA တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်ၵိုင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ လႄႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ၵၢင်ႉ ထေႃႈၵႃးပိၼ်ႈသေ ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉယူႇ  ။

Photo Credit.

မႄႈထဝ်ႈၼူႉ ဢႃႇယူႉ 86 ပီႊ ဢၼ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈတေလႆႈၽႃႇတတ်း ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယႃႈယႃ တႃႇငိုၼ်း 20 သႅၼ်ပျႃး ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း မိူင်း ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ တီႈႁူင်းယႃမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ 5 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – ၵွပ်ႈလႆႈႁူႉငိၼ်းဝႃႈ မႄႈထဝ်ႈမွၼ်ႇၼူႉႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽွင်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း တေလႆႈ ၶဝ်ႈႁွင်ႈၽႃႇတတ်းၼႆလႄႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ၵႃႈယႃႈယႃ တႃႇ 20 သႅၼ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈၼၢင်းယိင်းထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ယူႇတီႈ ႁူင်း ယႃမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉႁူဝ်တႅၵ်ႇ လွၵ်ႈၵူၺ်းဢိတ်းဢွတ်း လႄႈ  ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယႃႈယႃ  ၼိုင်ႈၵေႃႉ 5 သႅၼ်ပျႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit .

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈဢီႈသင် မၼ်းပဵၼ်ပိူင်ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်း ဝူၼ်ႉတေႃႇထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လႆႈတုၵ်ႉလႆႈယၢၵ်ႈသေ ၸွႆႈထႅမ်မႃးယူႇတႃႇသေႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈႁဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်လႄႈ ၸွႆႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ  တိုၼ်းပဵၼ်ပိူင်ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ် ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈ မႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 လိူၼ် September 2021 သိုၵ်း RCSS တင်းသိုၵ်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ငၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ လႆႈပဵၼ် ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ထေႃႈၵႃးပိၼ်ႈတီႈ တၢင်းၽေ ႁူဝ်ၶၢႆး လႄႈ ၶူဝ်သႃးတေ ဢၼ်မီးႁိမ်း ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼၢင်းယိင်း သၢမ်ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း မႄႈထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင် မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး  ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (07:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း (18) ၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း/ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (22) ၼွင်ၶဵဝ် ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (7) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်ႈတၢင်း/ ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း /မႄးႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)ၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်း/ၶႂၢၵ်ႈတင်း/ ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း/မႄးတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸွႆႈထုၺ်ၶႂၢၵ်ႈတင်း/ မႄးတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တေၵႂႃႇမႃးငၢႆႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆသေ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈ ၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...