News

News

Monday
June, 17

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ဝၼ်းထီႉ 25/08/2021 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း  မၢႆ 10 ၊ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ 8 ၊  တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ထူၺ်ႈထူဝ်ႇလိၼ်ႇ ၊  ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ထူၺ်ႈၵႃႈ ၊ သွမ်ႈၼႃး ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ ။

ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ပေႃးမီး ၶၢဝ်းယၢမ်း တၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇတႃႇသေႇၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ႁဝ်းၶႃႈ သင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၼ်းၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႃႈၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇ တႃႇသေႇၶႃႈၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆၶႃႈ ။

ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တႄႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်  လုင်းမွင်ႇ + ပႃႈတၢၼ်း ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၵူၼ်းမိူင်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ မွၵ်ႇၸလီႇ တႃႇၼိုင်ႈႁဵင် တူၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း 96 ၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇလႅၼ်း ၊ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တူၼ်ႈမွၵ်ႇၸလီႇ တႃႇၼိုင်ႈႁဵင်တူၼ်ႈ ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24-08-2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း သွမ်ႈၼႃႈ ထူၺ်ႈၵႃႈ ၊ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃး လုင်းလိင်ႇ + ပႃႈၶႄႇ ၊ လုင်းသႃႇ + ပႃႈလွတ်ႈ  ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢႆၸၢၼ်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆၶႃႈ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 23...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...