News

News

Thursday
February, 22

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ဝၼ်းထီႉ 25/08/2021 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း  မၢႆ 10 ၊ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ 8 ၊  တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ထူၺ်ႈထူဝ်ႇလိၼ်ႇ ၊  ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ထူၺ်ႈၵႃႈ ၊ သွမ်ႈၼႃး ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ ။

ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ပေႃးမီး ၶၢဝ်းယၢမ်း တၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇတႃႇသေႇၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ႁဝ်းၶႃႈ သင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၼ်းၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႃႈၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇ တႃႇသေႇၶႃႈၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆၶႃႈ ။

ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တႄႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်  လုင်းမွင်ႇ + ပႃႈတၢၼ်း ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၵူၼ်းမိူင်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ မွၵ်ႇၸလီႇ တႃႇၼိုင်ႈႁဵင် တူၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း 96 ၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇလႅၼ်း ၊ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တူၼ်ႈမွၵ်ႇၸလီႇ တႃႇၼိုင်ႈႁဵင်တူၼ်ႈ ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24-08-2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း သွမ်ႈၼႃႈ ထူၺ်ႈၵႃႈ ၊ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃး လုင်းလိင်ႇ + ပႃႈၶႄႇ ၊ လုင်းသႃႇ + ပႃႈလွတ်ႈ  ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢႆၸၢၼ်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆၶႃႈ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (07:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း (18) ၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း/ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (22) ၼွင်ၶဵဝ် ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (7) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်ႈတၢင်း/ ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း /မႄးႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)ၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်း/ၶႂၢၵ်ႈတင်း/ ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း/မႄးတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸွႆႈထုၺ်ၶႂၢၵ်ႈတင်း/ မႄးတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တေၵႂႃႇမႃးငၢႆႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆသေ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈ ၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...