News

News

Wednesday
April, 24

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းၵုတ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.08.2021 ၵၢင်ၼႂ် 10:00 AM မွင်း ၽွင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုဝ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၵူတ်ႈ ပွၵ်ႉဢွင်ႇၶျၢၼ်းတႃႇ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း တိူဝ်ႉၺႃးတီႈတိၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းၽႅတ်ႈၵႂႃႇၽၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆ  လႆႈႁူႉတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႉတီႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ လၢတ်ႈၼႄ ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit .

ၵူၼ်းမိူင်း ပိူၼ်ႉတီႈၼိုင်ႈၵေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ‘’ ၽႂ်ၽႅတ်ႈၵႂႃႇ ႁိမ်းႁွမ်းတီႈၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇၵမ်းလဵဝ် ၊ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈတိၼ်သေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉသေ ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ၶဝ်မီးလွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ် ၽႅတ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၼႆၸိုင်  ၸုမ်းၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈတၢင်းယဝ်ႉ ‘’ ၼႆၶႃႈ။

ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ ယူႇဢမ်ႇလႆႈမႂ်ႈၸႂ်ႁႅင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵေႃႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁႃၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉဢွင်ႇၶျၢၼ်းတႃႇ ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13.08.2021 ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢွင်ႇၶျၢၼ်းတႃႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးထိုမ်ႈသႂ်ႇ  ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈလူႉတၢႆ လႄႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးမီးၵူၼ်း ဢၼ်ၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်ၽႅတ်ႈၵႂႃႇၸိုင် ၶဝ်တိုၼ်းလမ်းယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈ ၽၢႆႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...