News

News

Sunday
October, 1

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇၵုမ်းၶိုၼ်းဝတ်ႉဝႃးၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈထုင်ႉ ပၢင်လူင်

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇတေၶိုၼ်းၵေႃႇၵုမ်း လုမ်းလႃး ဝတ်ႉၵျွင်း ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 01-07-2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09 : 00 မူင်း ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႇမတီႇ ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ – 8   လႆႈတၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း သၢင်ႉငိုၼ်း 150 သႅၼ်ပျႃး တီႈဝတ်ႉၵျွင်းပၢင်လူင်ပွၵ်းၸၢၼ်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈ တႃႇတေၶိုၼ်းမႄး ၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈလူႇတၢၼ်းတီႈဝတ်ႉ ၵျွင်းယေႇဢူဝ်း သၢင်ႉငိုၼ်း 150 သႅၼ်ပျူး တႃႇၶိုၼ်းမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး  ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပျူး ယူႇၶႃႈ ။

ဝတ်ႉၵျွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လူႉၵွႆၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈသေ တႃႇတေၶိုၼ်း မႄးၵုမ်း လုမ်းလႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ  လႆႈတၢင်တူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် လူႇတၢၼ်းၸွႆႈ ၼႆၶႃႈ  ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉတူႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၺႃးတၢမ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉၼမ်ႉတူႈ လင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း 100 ပၢႆ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇသေ ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်း 630 သႅၼ်ပျူး၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸၢင်ႈၶိုၼ်းပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တေၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇယူႇ ၼႆၶႃႈ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း SSPP/SSA လူႉတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ လႄႈ သိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်းၽြႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းSSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉ ၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ လူႉတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ လႄႈ သိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်း ၽြႃး တီႈၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ တေႃးယႃႉ တၢတ်ႇပႃၶမ်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/07/2023 ယၢမ်း 10:...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်တီႇယိူဝ်ႈပၼ် ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် တီႇဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/07/2023 ယၢမ်းၵင်ၼႂ် 8:00 တေႃထိုင် 1:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉ ၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ေသ ၸွႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22- 24/06/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႇသၢင်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ လႄႈ ၵျွင်းသၢင်ႇၶႃႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ လႄႈ ၵျွင်းသင်ႇၶႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းထီႉ 22-06-2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

ၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးၸုမ်ႇၵူႈ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၼႂ်း‌ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၶူးသွၼ် ၊မေႃသွၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၸုမ်ႇၵူႈ ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လင်မႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(7) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918)

January 21,2021 By – SSPP/SSA တင်ႈတေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2021 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊...