News

News

Wednesday
July, 17

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇၵုမ်းၶိုၼ်းဝတ်ႉဝႃးၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈထုင်ႉ ပၢင်လူင်

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇတေၶိုၼ်းၵေႃႇၵုမ်း လုမ်းလႃး ဝတ်ႉၵျွင်း ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 01-07-2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09 : 00 မူင်း ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႇမတီႇ ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ – 8   လႆႈတၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း သၢင်ႉငိုၼ်း 150 သႅၼ်ပျႃး တီႈဝတ်ႉၵျွင်းပၢင်လူင်ပွၵ်းၸၢၼ်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈ တႃႇတေၶိုၼ်းမႄး ၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈလူႇတၢၼ်းတီႈဝတ်ႉ ၵျွင်းယေႇဢူဝ်း သၢင်ႉငိုၼ်း 150 သႅၼ်ပျူး တႃႇၶိုၼ်းမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး  ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပျူး ယူႇၶႃႈ ။

ဝတ်ႉၵျွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လူႉၵွႆၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈသေ တႃႇတေၶိုၼ်း မႄးၵုမ်း လုမ်းလႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ  လႆႈတၢင်တူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် လူႇတၢၼ်းၸွႆႈ ၼႆၶႃႈ  ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉတူႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၺႃးတၢမ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉၼမ်ႉတူႈ လင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း 100 ပၢႆ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇသေ ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်း 630 သႅၼ်ပျူး၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸၢင်ႈၶိုၼ်းပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တေၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇယူႇ ၼႆၶႃႈ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 23...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း တီႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ဝုတ်ႉထုငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ၼႂ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး လူႇတၢၼ်းႁိူဝ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈ ၼွင်ႉတပေး သေ လူတၢၼ်းႁိူဝ်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈပၢင်ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈ...

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈ‌ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း SSPP/SSA လူႉတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ လႄႈ သိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်းၽြႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းSSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉ ၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ လူႉတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ လႄႈ သိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်း ၽြႃး တီႈၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ တေႃးယႃႉ တၢတ်ႇပႃၶမ်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/07/2023 ယၢမ်း 10:...