News

News

Tuesday
February, 27

ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်  SSPP/SSA  ဢွၼ်ၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ တီႈသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်း  ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 ဝၼ်း လိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်း လၢႆလၢႆ ၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ 9 ၊ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ 10 ၊ ၸေႈဝဵင်း 25 ၊ ၸေႈဝဵင်း 26 ၊ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ 8 ၊ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းယႆ ၊ သီႇပေႃႉ ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ဢၼ် လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တႃႇ  4000 ထူင်ၸႅၵ်ႇပၼ် သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈ ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06-07 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇလၢႆ 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်း  မၢႆ 10 တင်းၸေႈဝဵင်း မၢႆ 6  ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၊ သီႇပေႃႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း  380 ထူင်ယူႇၶႃႈ ။

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သွင်ၽၢႆႇ ၽၢႆႇၼိုင်ႈယူႇၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈမုၵ်ႉၸုမ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼႃႈၵၢၼ်သင်မႃးၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇ ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ SSPP/SSA ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ် ၵႂႃႇယူႇ ၼၶႆၶႃႈ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/02/2024...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (07:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း (18) ၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း/ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (22) ၼွင်ၶဵဝ် ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (7) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်ႈတၢင်း/ ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း /မႄးႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)ၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်း/ၶႂၢၵ်ႈတင်း/ ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ်...