News

News

Wednesday
July, 17

ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်  SSPP/SSA  ဢွၼ်ၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ တီႈသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်း  ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 ဝၼ်း လိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်း လၢႆလၢႆ ၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ 9 ၊ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ 10 ၊ ၸေႈဝဵင်း 25 ၊ ၸေႈဝဵင်း 26 ၊ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ 8 ၊ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းယႆ ၊ သီႇပေႃႉ ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ဢၼ် လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တႃႇ  4000 ထူင်ၸႅၵ်ႇပၼ် သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈ ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06-07 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇလၢႆ 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်း  မၢႆ 10 တင်းၸေႈဝဵင်း မၢႆ 6  ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၊ သီႇပေႃႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း  380 ထူင်ယူႇၶႃႈ ။

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သွင်ၽၢႆႇ ၽၢႆႇၼိုင်ႈယူႇၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈမုၵ်ႉၸုမ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼႃႈၵၢၼ်သင်မႃးၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇ ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ SSPP/SSA ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ် ၵႂႃႇယူႇ ၼၶႆၶႃႈ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇ ႁူမ်ႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 9 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 14:30 မူင်း...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...